Search
Close this search box.
congress

EKO HOTEL

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

RYNTOVT DESIGN

OBJEKAT:

HOTEL

LOKACIJA:

OBALA REKE OREL, DNIEPRPETROVSK, UKRAIJINA

POVRŠINA:

1750 m2

FOTOGRAFIJE:

ANDREY AVDEENKO

KOMPLEKS EKO HOTELA SVOJIM OTVORENIM KARAKTEROM PRUŽA SAVRŠENO UTOČIŠTE SVIM POSETIOCIMA KOJI BI DA SE U NJEMU POPUT PTICA SELICA UDOBNO UGNEZDE I PREDAHNU U PRIRODNOM OKRUŽENJU.

Ovaj eko hotel nalazi se u Ukrajini, na obali reke Orel, pritoke Dnjepra, na šumovitoj parceli površine 3 hektara. Udaljen je 30 km od grada Dnjepropetrovska, što ga čini savršenim izborom za kraći beg od urbanog okruženja i odmor u prirodnom ambijentu sa svim savremenim elementima komfora. Hotel je koncipiran kao prizemni sklop različitih celina paviljonskog tipa, otvorenog karaktera, organizovanih uz maksimalno poštovanje uslova lokacije.

Prema rečima arhitekata iz biroa RYNTOVT Design iz ukrajinskog grada Harkova, pri pozicioniranju kompleksa, radi što boljeg uklapanja hotela u prirodno okruženje, u analizu lokacije bila je uključena i analiza energetskog polja parcele. Ako bi se ovakav pristup projektovanju, kao što to i sami autori navode, mogao okarakterisati kao holistički, onda rezultat u ovom slučaju svakako prevazilazi osnovne postulate holističkog učenja, odnosno ne predstavlja prost zbir dobro pozicioniranih sastavnih delova, već njihovo organsko jedinstvo i harmoniju. Osnovni principi organske arhitekture, onako kako ih je definisao Frenk Lojd Rajt, ovde su u potpunosti ispoštovani. To se pre svega odnosi na celovitost kao princip jedinstva svih delova (okruženja, građevine, enterijera, nameštaja), kao i na jedinstvo konstrukcije i estetike, odnosno, u ovom slučaju, materijala i formi. Takođe, organsko jedinstvo sa okruženjem postignuto je poštovanjem principa vernakularne arhitekture ovog podneblja, veštim transponovanjem motiva tradicionalne seoske kuće: jednostavne geometrije i ujednačenog odnosa volumena prizemlja i krova primenom tradicionalnih materijala.


Iako bi se i na prvi pogled, prvenstveno zbog izbora materijalizacije i karakterističnih formi, ova arhitektura mogla definisati kao organska, detaljnijom analizom se samo potvrđuje suštinsko razumevanje ovog pojma. Prožimanjem sa ambijentom parka na obali reke, funkcionalne celine hotela grupisane su oko glavnih komunikacionih pravaca, povezane samo krovnim ravnima i materijalizovane u prirodnim materijalima (zemlja, trska i drvo). Na taj način kompleks postaje neodvojivi deo šume koja ga okružuje. Pažljivim dimenzionisanjem različitih celina kompleksa i izbegavanjem njihovih spojeva, tj. konceptom otvorenog plana, izbegnuto je formiranje dominantnih motiva i volumena, tako da kompleks odaje utisak neprestanog smenjivanja prirodnih ambijenata, povezanih linijom krovnog venca i izborom ekološki neškodljivih materijala (zemljani zid, drveni zid, trščani krov).


Primarna konstrukcija je od drveta i kamena, dok su karakteristične „čaure“ sa privatnim sobama napravljene od mešavine zemlje, peska i pleve. Još jedna zanimljivost u programu ovog hotela je bašta – voćnjak jabukovog drveta, koja je postala deo hotela na osnovu lokalne legende po kojoj domaćini obavezno pozivaju goste u voćnjak dvaput godišnje: u proleće, kada je voćnjak u cvatu i u leto kada se beru jabuke.


Osim simbolike lokalnog gostoprimstva, ovaj voćnjak predstavlja prelaz između intimnog ambijenta privatnih, začaurenih soba, i šumskog prostranstva koje okružuje kompleks. Svi elementi enterijera (nameštaj, svetiljke, dekoracija) dizajnirani su i proizvedeni u arhitektonskom birou RYNTOVT Design, u čijem sklopu postoji i radionica za proizvodnju nameštaja, uglavnom od drveta, koji je prepoznatljiv deo njihovih projekata.//ek Bojana Stanković – Više u EKO KUĆI No13

Privatne sobe, nalik na čaure, ili gnezda, grupisane su ispod jedinstvenog drvenog krova, koji osim što ih objedinjuje, takođe štiti od padavina.Fasadni otvori u skladu su sa logikom materijala i konstrukcije zemljanih zidova.


Motiv „pozajmljenog“ pejsaža prirode na lokaciji dominiraju enterijerom većih jedinica.


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda