Exl1

O portalu

Naslovna Portal1.jpg
Vladimir Lovric Foto Rade Kovac
Glavni i odgovorni urednik PORTALA www.ekokućamagazin.com

“Ako želiš da hodas brzo, koračaj sam; ako želiš da stigneš daleko, koračaj sa nekim.”

Portal za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji projektantima i stručnjacima iz različitih oblasti, ali i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije o najsavremenijim svetskim i domaćim saznanjima, projektima, realizacijama, materijalima, proizvodima i uslugama iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.

Portal svakodnevno predstavlja recentne projekte, dostignuća i rezultate poznatih svetskih arhitekata, dizajnera i stvaralaca iz različitih oblasti kulture, umetnosti i nauke. Portal takođe predstavlja načine gradnje ekoloških i zdravih zgrada, energetski efikasnih kuća uz primenu odgovarajućih ekološki zdravih materijala, proizvoda i tehnologija, primenu sistema koji koriste obnovljive izvore: solarnu, geotermalnu, hidro energiju i energiju vetra i biomase, reciklažu materijala, elemente, uređaje i aparate koji omogućavaju smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama i proizvode i elemente koji omogućavaju odgovarajuće oblikovanje enterijera uz povećanje komfora i obezbeđivanje uslova za zdrav život.

Koncept portala je zasnovan na nameri da se uspostavi dijalog projektanata, graditelja i investitora i na taj način započne posao ”ozelenjavanja” naših kuća, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i našeg života. Teme koje čine život zdravijim, lepšim i sadržajnijim, a odnose se na eko umetnost, zdrav stil života, eko dizajn i enterijer, medicinu stanovanja, putovanja, eko oaze i druge srodne sadržaje koji nas uvode u svet ekološkog i održivog načina razmišljanja i odnosa prema životu. Portal predstavlja jedinstvenu platformu za povezivanje poznatih domaćih i inostranih kompanija sa projektantima i izvođačima i koje prepoznaju značaj ovakvog vida komunikacije i edukacije domaćih arhitekata i inženjera i potrebe za približavanjem svetskih trendova, materijala, proizvoda i usluga domaćoj i regionalnoj stručnoj javnosti.