Search
Close this search box.
congress
NAJPOSEĆENIJE

O portalu

Naslovna Portal1.jpg
Vladimir Lovric
MrSci Vladimir Lovrić dia Glavni i odgovorni urednik PORTALA www.ekokućamagazin.com

“Budi promena koju želiš da vidiš u svetu.” 

Mahatma Gandi

Portal za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA prvi je evropski i regionalni portal koji projektantima i stručnjacima iz različitih oblasti, ali i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije o najsavremenijim svetskim i domaćim saznanjima, projektima, realizacijama, materijalima, proizvodima i uslugama iz svih oblasti eko arhitekture i kulture.

Portal svakodnevno predstavlja recentne projekte i dostignuća  poznatih svetskih arhitekata, dizajnera i stvaralaca iz različitih oblasti kulture, umetnosti i nauke. Portal takođe predstavlja načine gradnje ekoloških i zdravih zgrada, i energetski efikasnih kuća uz primenu odgovarajućih materijala, proizvoda tehnologija, i sistema koji koriste energiju iz obnovljivih izvora: solarnu, geotermalnu, hidro energiju i energiju vetra i biomase. Posebna pažnja se poklanja reciklaži materijala, elemente, uređaje i aparate koji omogućavaju smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama i proizvode i elemente koji omogućavaju odgovarajuće oblikovanje enterijera uz povećanje komfora i obezbeđivanje uslova za zdrav život.

Koncept portala je zasnovan na nameri da se uspostavi dijalog projektanata, graditelja i investitora i na taj način započne posao ”ozelenjavanja” naših kuća, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i našeg života. Teme koje život čine zdravijim, lepšim i sadržajnijim odnose se na eko umetnost, zdrav stil života, eko dizajn i enterijer, medicinu stanovanja, putovanja, eko oaze i druge srodne sadržaje koji nas uvode u svet ekološkog i održivog načina razmišljanja i odnosa prema životu. 

Portal predstavlja jedinstvenu platformu za povezivanje poznatih domaćih i inostranih kompanija sa projektantima i izvođačima koji prepoznaju značaj ovakvog vida komunikacije i edukacije domaćih arhitekata i inženjera i potrebe za približavanjem svetskih trendova, materijala, proizvoda i usluga domaćoj i regionalnoj stručnoj javnosti.