Search
Close this search box.
congress
NAJPOSEĆENIJE

O UREDNIKU

Značaj očuvanja životne sredine i primene ekološko-energetskih principa u arhitektonskoj formi, kao i uvođenje nove i čiste tehnologije i vrste energije u novoprojektovane i postojeće zgrade trajno su odredili moj pristup arhitekturi, a on sugeriše odbacivanje ego-motivisanih ekscesa 20. veka u korist socijalno odgovornih i ekološki integrisanih postupaka. To u suštini podrazumeva da arhitektura ima primarnu misiju progresa od ego-centričnog ka eko-centričnom. 

MrSci Vladimir Lovrić dia

Vladimir Lovric Arh
Vladimir Lovric
MrSci Vladimir Lovrić dia Glavni i odgovorni urednik PORTALA www.ekokućamagazin.com

Vladimir Lovrić – poznati arhitekta, enterijerista, dizajner, multimedijalni umetnik i teoretičar, pionir u primeni ekološki održivih i energetski efikasnih sistema u arhitekturi i utemeljivač primene solarne energije u arhitekturi u svetskim razmerama, autor velikog broja projekata za objekte različitih namena, među kojima je i preko 1.300 solarnih pasivnih kuća realizovanih širom Srbije, regiona i sveta –  diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je u okviru postdiplomskih studija  odbranio specijalistički rad i magistrirao na temu primene pasivnog načina iskorišćenja sunčeve energije u arhitekturi. Sudelovao je u izradi velikog broja naučnih projekata i učesnik je velikog broja simpozijuma, kongresa i izložbi širom sveta. U toku profesionalne karijere bio je zaposlen u preduzeću ENERGOPROJEKT – Arhitektura i urbanizam, u Direkcijiji za izgradnju Beograda i birou za projektovanje NAŠ STAN.

Osnivač je i CEO ARHISOLAR DOO, preduzeća za projektovanje održivih, solarnih i energetski efikasnih objekata. Takođe je osnivač studija VLADIMIR LOVRIĆ ARCHITECTS koji se bavi teorijom, projektovanjem enterijera objekata različitih namena i dizajnom za poznate svetske brendove.

Predsednik je udruženja EKOKULT+ i predsednik organizacionog odbora manifestacije i kongresa ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST, ex predsesnik ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije) i ex predsednik arhitektonske sekcije ULUPUDS-a. Redovni je član ISES-a (International Solar Energy Society).

Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada za profesionalni i umetnički rad, među kojima su i Velika nagrada Srbije za umetnost i Nagrada za životno delo.