Search
Close this search box.
NAJPOSEĆENIJE

Marketing

Web portal www.ekokucamagazin.com, kao i veliki broj profila na društvenim mrežama zvanični su kanali komunikacije kroz koje širokoj javnosti možete predstaviti Vaš brend, proizvode i usluge. Već trinaest godina uspešno razvijamo mrežu saradnika, klijenata i partnera iz različitih sfera arhitekture, građevinarstva i enterijera, proizvoda i opreme. Visokokvalitetni standardi pružanja usluga svrstavaju naš web portal i magazin EKO KUĆA u ključne institucije za promociju i popularizaciju novog koncepta arhitektonskog stvaralaštva zasnovanog na ekološkim i održivim principima, uz upotrebu obnovljivih izvora energije, čistih i energetski efikasnih zelenih tehnologija, nezagađujućih i recikliranih materijala, kao i modernih tehnologija građenja, koji omogućavajaju komforan i kvalitetan život.

Portal svakodnevno predstavlja recentne projekte i dostignuća  poznatih svetskih arhitekata, dizajnera i stvaralaca iz različitih oblasti kulture, umetnosti i nauke. Portal takođe predstavlja načine gradnje ekoloških i zdravih zgrada, i energetski efikasnih kuća uz primenu odgovarajućih materijala, proizvoda tehnologija, i sistema koji koriste energiju iz obnovljivih izvora: solarnu, geotermalnu, hidro energiju i energiju vetra i biomase. Posebna pažnja se poklanja reciklaži materijala, elemente, uređaje i aparate koji omogućavaju smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama i proizvode i elemente koji omogućavaju odgovarajuće oblikovanje enterijera uz povećanje komfora i obezbeđivanje uslova za zdrav život.

Koncept portala je zasnovan na nameri da se uspostavi dijalog projektanata, graditelja i investitora i na taj način započne posao ”ozelenjavanja” naših kuća, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i našeg života. Teme koje život čine zdravijim, lepšim i sadržajnijim odnose se na eko umetnost, zdrav stil života, eko dizajn i enterijer, medicinu stanovanja, putovanja, eko oaze i druge srodne sadržaje koji nas uvode u svet ekološkog i održivog načina razmišljanja i odnosa prema životu. 

Portal predstavlja jedinstvenu platformu za povezivanje poznatih domaćih i inostranih kompanija sa projektantima i izvođačima koji prepoznaju značaj ovakvog vida komunikacije i edukacije domaćih arhitekata i inženjera i potrebe za približavanjem svetskih trendova, materijala, proizvoda i usluga domaćoj i regionalnoj stručnoj javnosti.

Ukoliko želite da se Vaša kompanija predstavi na web portalu www.ekokucamagazin.com i u Magazinu za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, možete nas kontaktirati putem e-maila: marketing@ekokucamagazin.com.