Marketing

Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA i nezavisni veb portal www.ekokucamagazin.com, društvene mreže, kao i velike međunarodne manifestacije i kongres koji organizujemo, su zvanični kanali komunikacije kroz koje širokoj javnosti možete predstaviti Vaš brend, proizvode i usluge. Već šest godina uspešeno razvijamo mrežu saradnika, klijenata i partnera iz različitih sfera arhitekture, građevinarstva i enterijera. Visokokvalitetni standardi pružanja usluga svrstavaju EKO KUĆU u ključne institucije za promociju i popularizaciju novog koncepta arhitektonskog stvaralaštva, zasnovanog na ekološkim i održivim principima, uz upotrebu obnovljivih izvora energije, čistih i energetski efikasnih, zelenih tehnologija, nezagađujućih i recikliranih materijala, kao i modernih tehnologija građenja, koji omogućavajaju komforan i kvalitetan život.

Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA danas je jedini profesionalni arhitektonski magazin u Srbiji, sa širim kontekstom koji se odnosi na sve oblasti arhitekture, kao i kulturnog i umetničkog delovanja u Srbiji, regionu i svetu, kao i dizajna, ekologije, zdravlja, umetnosti, putovanja i kulture življenja.

Svako novo izdanje je propraćeno velikim brojem televizijskih emisija, promocijama, pres konferencijama, tribinama i predavanjima.

Ukoliko želite da se Vaša kompanija predstavi u Magazinu EKO KUĆA i na veb portalu, možete nas kontaktirati putem e-maila marketing@ekokucamagazin.com.