O kongresu

DANAS I U BUDUĆNOSTI SVAKO ARHITEKTONSKO I URBANISTIČKO REŠENJE I DELO MORA DA BUDE ODRŽIVO U SVIM SEGMENTIMA, U PROCESU PROJEKTOVANJA I PLANIRANJA, KAO I KASNIJE, U FAZAMA REALIZACIJE I EKSPLOATACIJE OBJEKATA, PRI ČEMU SE ISTOVREMENO MORA OBEZBEDITI MAKSIMALNA ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA – ZEMLJE, VODE I VAZDUHA.

Nakon devet godina redovnog izlaženja i velikog broja organizovanih izložbi, kulturnih i edukativnih manifestacija, Magazin Eko kuća i Udruženje Ekokultplus, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, nastavili su put edukacije stručne i šire javnosti u domenu održivog i ekološkog pristupa projektovanju, organizovanjem velikog međunarodnog kongresa namenjenog arhitektima, projektantima i inženjerima tangencijalnih oblasti i studentima.

U Beogradu su se na 1., 2. i 3. međunarodnom kongresu ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST održanih u prvoj nedelji oktobra 2017., 2018. i 2019. godine u renoviranom i atraktivnom prostoru Jugoslovenske kinoteke, u samom centru Beograda, čime je ovaj kongres preinagurisan u budućnosti kao tradicioalni godišnja manifestacija.

Kroz predavanja, radionice i izložbu projekata, poznati svetski arhitekti  prenose svoja iskustva i znanja i prikazuju recente projekte učesnicima kongresa. Kongres kroz sve segmente obuhvata značajne teme sa fokusom na održivi, ekološki i energetski efikasan pristup u arhitekturi uz upotrebu obnovljivih izvora energije, odgovarajućih materijala, savremenih tehnologija i sistema građenja.

Predavači su auditorijumu predstavili savremene svetske tokove u arhitekturi, dizajnu i vizuelnim umetnostima uopšte, kroz odgovarajući održivi i ekološki pristup stvaralačkim procesima i novim metodama u arhitektonskom projektovanju i dizajnu, uz upotrebu obnovljivih izvora energije, čistih i energetski efikasnih zelenih tehnologija, nezagađujućih i recikliranih materijala. To je ujedno i bila prilika da se, po prvi put u Srbiji, razmene iskustva sa najznačajnijim svetskim i domaćim predavačima i stvaraocima.

Ova velika manifestacija arhitekture realizovana je uz podršku vodećih domaćih i inostranih kompanija koje deluju u oblasti proizvodnje i usluga u domenu održiovg razvoja i energetske efikasnosti koje su prepoznale značaj ovakvog vida edukacije domaćih arhitekata i inženjera i potrebu približavanja svetskih trendova domaćoj i regionalnoj stručnoj javnosti.

Kongres su podržale i ambasade i kulturni centri koje su omogućile učešće predavača iz svojih zemalja, generalni pokrovitelj ARHISOLAR doo, medijski pokrovitelj RTS, oficijalno vozilo kongresa MERCEDES, drugih partnera i poznatih domaćih i svetskih medija.

PRIMENA ODRŽIVIH EKOLOŠKIH PRINCIPA U ARHITEKTURI PREVAZILAZI PITANJE ENERGETSKOG PONAŠANJA OBJEKATA I MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE. ONA POKUŠAVA DA PRONIKNE U TAJNE DAVNO ZABORAVLJENOG PRIJATELJSTVA IZMEĐU EKOLOGIJE-ENERGIJE I ARITEKTONSKOG OBLIKOVANJA, NUDEĆI ČOVEČANSTVU DA POVRATI SVOJE MESTO ČLANA ZEMALJSKE ZAJEDNICE U EKO-SISTEMU.

mr Vladimir Lovrić d.i.a.

glavni i odgovorni urednik EKO KUĆE

Više o kongresu možete saznati na: Oficijalni sajt Kongresa