VODOM DO ZDRAVLJA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:


PRIRODNI LEKOVITI ČINIOCI KROZ SPA CENTRE I WELLNESS PROCEDURE PODSTIČU HOMEOSTAZU, OSNOVNI MEHANIZAM KOJI OMOGUĆAVA PSIHOFIZIČKU RAVNOTEŽU I ČINI NAS ZDRAVIM.

Savremeni način života, pun stresa i žurbe, i potreba da se pojedine bolesti današnjice spreče, da se očuva zdravlje dok još nije kasno, ponovo su oživeli korišćenje prirodnih lekovitih činilaca kao što su: lekovite vode, blato, gasovi, klimati i slično. Ovi prirodni faktori su, uz lekovito bilje i akupunkturu, dugo bili najstariji lekovi koje je čovečanstvo koristilo. Razvojem hemije, a potom i farmacije i farmakologije, prirodni lekoviti činioci potisnuti su u drugi plan. Terapijsko delovanje banjsko-klimatskih ili prirodno-lekovitih činilaca deluje na više sistema ili na ceo organizam. Lekovi, odnosno farmakološki preparati, imaju uglavnom selektivno dejstvo na pojedine sisteme u organizmu, što ih i čini delotvornijim u lečenju pojedinih bolesti. Međutim, prirodni lekoviti faktori su neškodljivi, a mogu da budu vrlo korisni, pogotovo u prevenciji bolesti.


Pod uticajem prirodnih lekovitih činilaca menja se reaktivnost ćelija, tkiva, organa i različitih funkcionalnih sistema u organizmu, prevashodno kroz promenu ćelijskog i tkivnog metabolizma. Ovakvo polifiziološko dejstvo objašnjava se složenim fizičkim osobinama i hemijskim sastavom prirodnih lekovitih činilaca. Tako kod mineralnih voda uticaj imaju soli, gasovi, mikroelementi, temperatura, hidrostatski pritisak, sila potiska, elektrosomatske pojave i drugo.Na taj način jedna mineralna voda deluje na različite sisteme i može da leči različita oboljenja.  Širom sveta danas se otvaraju Spa centri i promovišu wellness programi koji su u službi očuvanja zdravlja. To su programi prilagođeni mogućnostima i potrebama 21.veka, ali im je koren još u banjskim i klimatskim lečilištima 19.veka.


Prvo što treba da zna svaki čovek je da prirodni lekoviti činioci deluju isključivo tamo gde se pojavljuju u prirodi, kaže Prof. Dr. Milisav Čutović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. To je najlakše shvatiti kad je klima u pitanju, jer je svakome jasno da ne može u kesu da spakuje klimu. Ali zato imamo pravu pomamu da ljudi nose vodu kući da je tamo piju. Međutim, korišćenje prirodnog lekovitog faktora treba da bude u prirodi gde se on pojavljuje. //ekALEKSANDRA BOŽOVIĆViše u EKO KUĆI No04


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: