NASLIKATI SLIKU SLIČNO JE KAO ODSANJATI SAM

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:


SAN JE BOŽIJI USTUPAK LJUDIMA – NAROČITO STANJE SVESTI. CIVILIZACIJA ĆE UVENUTI I OSTARITI UPRAVO IZ NEHATA PREMA SNU. SVE ŠTO JE STVORENO OTETO JE IZ SNA.

Za vaše slike se kaže da su oslobođene svih ukra­sa – ars poetike, da su dovedene do same suštine, do beline i bele patine. Da li belina ima neko po­sebno značenje i da li je to značenje isto na svim slikama?

Bavim se modernom umetnošću, apstraktnim slikar­stvom. To znači da u meni postoji dilema i da pokuša­vam da nađem rešenje. Ako je istina, kako kažu neki kritičari, da sam se približio suštini, onda znači da sam na pravom putu. Maljevič je svim slikarima početkom prošlog veka zadao nemoguć zadatak. Mislim da je on dotakao suštinu apstraktne slike svojim belim kvadra­tom na belom platnu. Tada se nepovratno napravila ra­zlika između slikara i slikara umetnika. Moderna umet­nost je otvorila nove dileme. Napraviti dobru sliku nije lako, treba sebično otimati belinu od platna, a zatim tom platnu treba udahnuti energiju i emociju – stvoriti atmosferu, koja je osvedočeni tumač umetnikove iskre­nosti. Zapravo, ja počinjem od beline samog platna, stvarajući neku novu, “moju” belinu. Ona za mene nema posebno značenje. Ona je pre metod kojim pokušavam da prenesem svoju emociju na posmatrača slike.


Bela slika ne nastaje slučajno i spontano. Njena ekskluzivnost i radikalnost u svetu slikarstva uglavnom su uslovljene čvrstim teorijskim premisama. Važno je da se jednom postavljena ideja – sadržaj slike, uvodi u čitavu seriju različitih čitanja, jer svaki po­smatrač na svoj način proživi moju ideju i u svojoj glavi pravi ponovni raspored vrednosti i različitih verzija.

Da li to što vaše slike odišu vedrinom, optimiz­mom, svetlošću, znači da tako i doživljavate svet?

Moderna umetnost je energija. Verujem da se u kompo­ziciji slike, u odnosu boja i neposrednosti crteža može pronaći ona stvaralačka energija bez koje je svaki po­kušaj umetničkog objašnjavanja stvarnosti nemoguć. Moj lični pogled na svet svakako nije optimističan. Ako se tako nešto ipak oseća na mojim platnima, onda neka infantilna crta mog karaktera uspeva da pobedi razum koji se protivi onim rešenjima koja nam nudi svakod­nevni život.


Atmosfera slike je ključna u prenošenju energi­je na posmatrača. Emocija je utoliko jača ukoliko je stvaralački proces iskreniji i ukoliko je lišen ideje dod­voravanja. To je ta suptilna granica između slikarstva i umetnosti, između pokušaja podražavanja i pokušaja objašnjavanja stvarnosti. Posebno je važna likovnost. Nažalost, danas su kod nas u trendu likovna dela koja su u potpunosti lišena likovnosti.- Više u EKO KUĆI No04


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Grand Palais Ephemere
Casa Rio
Lou Estela