LEKOVITO BILJE -LEKOVI IZ PRIRODE

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:


DANAS SE LEKOVITOM BILJU, KOJE JE U SAVREMENOJ MEDICINI NAJČEŠĆE SAMO POMOĆNO SREDSTVO ZA LEČENJE BOLESTI, PONOVO VRAĆA. TEŽI SE SMANJENJU UPOTREBE SKUPIH LEKOVA I KORIŠĆENJU LEKOVA SA ŠTO MANJE ŠTETNOG UTICAJA NA ZDRAVE DELOVE ORGANIZMA.

Bilje se za lečenje koristi od davnina.  Uprkos  razvoju hemije   i obilju do sada stvorenih  sintetičkih lekova, nikada nije napušteno.Štaviše,lekovito bilje  je i samo dragocena sirovina  za dobijanje  novih, delotvornijih sintetičkih  lekova. Upotrebljavali  su ga   sumeri,  vavilonci, Asirci ,Egipćani,stari Grci,rimljani,ali i svi ostali narodi  u starom veku.  Još na glinenim tablicama i klinastim pismom je zapisano da su vrba,vinova loza i ricinus korišćeni u terapeutske svrhe.Ako odemo u civilizaciju starog Egipta i pogledamo papirus ebers videćemo 80 biljnih vrsta koje su korišćene  u njihovoj terapiji – kaže   slavoljub tasić  iz Instituta za proučavanje lekovitog bilja „dr josif pančić.“


Stari Grci, kao i drugi drevni narodi, lekovita svojstva biljaka smatrali su magijskim..Grčka reč  farmakon ,od koje su izvedene reči poput  farmacije, farmakologije, farmakognozije  i  farmakopeje,  ne  znači samo  lek  već označava  otrov i  vradžbinu. Prvi koji je ukazao da lekovitost bilja potiče od njegovog hemijskog sastava bio je paracelzus, koji je živeo u  16.veku. lekovitost  bilja  objašnjavao   je postojanjem  određene  supstance ili sastojka  u bilju  koji  treba ekstrahovati,  i taj sastojak, tu terapeutsku supstancu, nazivao  je  kvintesencijom.//ek – ALEKSANDRA BOŽOVIĆ Više u EKO KUĆI No05


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: