Search
Close this search box.

KULA KNJIGA U LONDONU

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

PLATFORM 5 ARCHITECTS

OBJEKAT:

ENTERIJER

LOKACIJA:

LONDON, VELIKA BRITANIJA

POVRŠINA:

111 m2

FOTOGRAFIJE:

ALAN WILLIAMS PHOTOGRAPHY

SAVREMENA PARADIGMA EKOLOŠKOG I ODRŽIVOG GRAĐENJA ZASNIVA SE NA TEŽNJI KA ŠTO RACIONALNIJEM KORIŠĆENJU PRIRODNIH RESURSA SA PAŽNJOM USMERENOM NA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTNOG KOMFORA. JEDNA OD STRATEGIJA KOJE SE SMATRAJU JEDINSTVENIM ‘RECEPTOM’  EKOLOŠKE  ARHITEKTURE JESTE  PROCES REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIIH OBJEKATA.

Zadatak studija ’Platform 5 Architects’  bio je da preduzme manju intervenciju u okviru  rekonstrukcije jedne gradske viktorijanske kuće u Hempstedu u Londonu. Prvobitni objekat je sadržao neke dekorativne aspekte proistekle iz ‘Arts and Craft’ internacionalnog dizajnerskog i stilskog pokreta sa početka 20. veka koje su vlasnici ovog objekta hteli da zadrže, uz uvođenje intervencija kojima je trebalo da bude stvoren moderan životni prostor.

Stambeni prostor se najviše štedi kada elementi imaju više funkcija. Takav je slučaj i sa ovim enterijerom. U centru kuće koju karakteriše dvostruka spratna visina, smeštene su stepenice koje povezuju ulazni hol i spavaću sobu gornjeg sprata. Veštim dizajnerskim intervencijama stvoreni su zanimljivi prostori koji su i glavna odlika ovog projekta. Nije ovo stepenište samo prostorna nit koja povezuje donju i gornju etažu, već se može posmatrati i kao zasebna celina u okviru koje je formirana velika biblioteka čiji raspored polica izvedenih od furniranog hrasta stvara jak ritmički osećaj kretanja kroz objekat.

Na samom vrhu inkorporiran je i radni sto, čime je stvoren mali studijski prostor sa otvorenim pogledom ka prizemlju. Tokom dana, svetlo drvo i beli zidovi odbijaju dnevnu svetlost, čineći ovaj prostor prijatnim mestom za rad ili opuštanje. Noću, ugrađena LED rasveta transformiše celokupan ambijent, osvetljavajući knjige koje šire meku svetlost po sobi. Efekat postignut ovakvom intervencijom je upravo ta transformacija inače običnog i nezanimljivog hodnika u jedan opuštajući ambijent u kome se vlasnici, pa i gosti, mogu zaustaviti i uživati.

Na zadnjem delu kuće izvedeno je proširenje postojeće kuhinje i stvoren je udoban prostor u kome je  formirano veliko kuhinjsko ostrvo i gde je smeštena trpezarija. Naspramni zid je izveden od opeke na koju naležu vidljive drvene hrastove grede i stubovi koji formirajuju niz niša, što predstavlja važan deo enterijera.

Drvo je u kontrastu sa ostalim materijalima koji su korišćeni u kuhinji, gde je radna površina od betona, a kuhinjski elementi od materijala visokog sjaja. Velika nova vrata i prozorski otvori, uključujući impresivni ugaoni prozor, smešteni su na fasadni zid od opeke kako bi beskompromisno najavili savremeniji izgled objekta i obezbedili jak kontrapunkt tradicionalnoj gradnji okolnih kuća.//

ek Ivana Nikolić – Više u EKO KUĆI No14

KROZ PROSTORNA I FUNKCIONALNA REŠENJA, DIZAJN, BOJE I NIZ DRUGIH FAKTORA, ARHITEKTI SU U STANJU DA IZGRADE SREDINU KOJA UTIČE NA RASPOLOŽENJE, ZDRAVLJE I SVEUKUPNI STAV ONIH KOJI SE NALAZE U NJOJ.

Na zadnjem delu kuće izvedeno je proširenje postojeće kuhinje i stvoren je udoban prostor u kome je formirano kuhinjsko ostrvo.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda