Search
Close this search box.

KUĆA SA MIKRO KLIMOM

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

Reiulf Ramstad Architects (RRA)

OBJEKAT:

KUĆA ZA ODMOR

LOKACIJA:

Herfell, Vestfold, Norveška

POVRŠINA:

70 m2 m2

FOTOGRAFIJE:

Reiulf Ramstad Architects (RRA)

ARHITEKTURA OBJEKTA IZVEDENA JE U APSOLUTNOM MINIMALIZMU GRADIVNIH I ESTETSKIH ELEMENATA. PROJEKTANTI, NORVEŠKI ARHITEKTONSKI BIRO RRA, ZAMISLILI SU DA JEDINA POSTOJEĆA LIKOVNOST POTIČE IZ SAMOG LOKALITETA. KUĆA IMA STRUKTURU GROZDA, PRI ČEMU SU TRI PROSTORNE JEDINICE KOLIKO SPOJENE, TOLIKO I ODVOJENE, I TO NA TAKAV NAČIN DA FORMIRAJU SPECIFIČNO UNUTRAŠNJE DVORIŠTE SA VRLO IZRAZITOM MIKRO KLIMOM.

U fjordovskom ambijentu Herfela, u okviru regije Vestfold u Norveškoj, nikao je maleni, ali veoma osoben kompleks privatnih objekata namenjenih vikend-stanovanju multigeneracijske porodice. Na svega 70 m2 korisne stambene površine razvijen je sadržaj koji u potpunosti zadovoljava potrebe jedne višečlane porodice. Ideja je bila da porodica ostane jedinstvena i na okupu, ali da se svakoj generaciji pruži mogućnost da se izdvoji i uživa u svojoj privatnosti.
Tako je nastala kompozicija od tri elementa, od kojih je svaki jasno geometrijski definisan i na poseban način ostvaruje vezu sa spoljašnjim prostorom. Spoljašnji prostor je u slučaju ovog projekta mnogo više od ambijenta i faktora koji okružuje objekat – on je u pravom smislu reči vezivno tkivo elemenata kompleksa, jer su preko njega oni povezani u čvrstu, homogenu matricu. Tokom dana povezanost je izraženija, a što se više bliži noć, prostorne jedinice postaju intimnije. Budući da je sa jedne strane kompleks flankiran obroncima brda, a sa druge se pruža pogled na fjordove i more, topografske odlike lokaliteta utkane su u projekat ne samo u smislu plasmana vizura, već i u funkcionalno-organizacionoj formuli.


Strukture na jugozapadnoj strani su više zastakljene, dok su u drugim pravcima više zatvorene. Tako je, zahvaljujući prostornoj interakciji između pejzaža i sagrađenih objekata, stvorena povoljna, vrlo specifična mikroklima u unutrašnjem dvorištu. Mikroklima se ogleda u tome što strma kamenita padina zaklanja objekte od vetrova, a tamno stenje koje je tokom dana obasjano suncem, akumuliranu toplotu postepeno otpušta u prostor između jedinica kompleksa.
Arhitektura objekta izvedena je u apsolutnom minimalizmu gradivnih i estetskih elemenata. Projektanti, norveški arhitektonski biro RRA, zamislili su da jedina postojeća likovnost potiče iz samog lokaliteta. I zaista, idilična zelena ravnica na kojoj je situiran kompleks, karakteristične gole stene obližnjeg brda, i more sa fjordovskom strukturom, postali su neraskidivi motivi kompozicije, čvrsto utkani u arhitektonski koncept.


Jednostavnošću građene strukture otkriva se i nepretencioznost graditeljskog zahvata, čime su objekti u najmanjoj mogućoj meri poremetili zatečenu prirodu.
Kompozicija koja podseća na grozd od tri zrna, materijalizovana je spolja u potpunosti od drveta lokalnog porekla,  nordijskog bora rustično obrađenog i zaštićenog specijalnom tehnologijom. Istovremeno, drvene obloge zidova uklapaju se u okruženje, zadržavajući suštinu i autentičnost lokaliteta. Srednja jedinica u ovom grozdu, čiji je  jedan zid sa zabatom potpuno zastakljen, markirana je kao osovina kompozicije i središte dnevnog života porodice. //ek Mare Janakova Grujić –Više u EKO KUĆI No18Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda