Alumil Exl1

KUĆA SA MIKRO KLIMOM

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

REIULF RAMSTAD ARCHITECTS (RRA)

OBJEKAT:

KUĆA ZA ODMOR

LOKACIJA:

HERFELL, VESTFOLD, NORVEŠKA

POVRŠINA:

70 m2

FOTOGRAFIJE:

REIULF RAMSTAD ARCHITECTS (RRA)

ARHITEKTURA OBJEKTA IZVEDENA JE U APSOLUTNOM MINIMALIZMU GRADIVNIH I ESTETSKIH ELEMENATA. PROJEKTANTI, NORVEŠKI ARHITEKTONSKI BIRO RRA, ZAMISLILI SU DA JEDINA POSTOJEĆA LIKOVNOST POTIČE IZ SAMOG LOKALITETA. KUĆA IMA STRUKTURU GROZDA, PRI ČEMU SU TRI PROSTORNE JEDINICE KOLIKO SPOJENE, TOLIKO I ODVOJENE, I TO NA TAKAV NAČIN DA FORMIRAJU SPECIFIČNO UNUTRAŠNJE DVORIŠTE SA VRLO IZRAZITOM MIKRO KLIMOM.

U fjordovskom ambijentu Herfela, u okviru regije Vestfold u Norveškoj, nikao je maleni ali vrlo osobeni kompleks privatnih objekata namenjenih vikend-stanovanju multigeneracijske porodice. Na svega 70 m2 korisne stambene površine razvijen je sadržaj koji u potpunosti zadovoljava potrebe ove višečlane porodice. Ideja je bila da porodica ostane jedinstvena i na okupu, ali da svaka generacija ima mogućnost za odvojen život. Tako je nastala kompozicija od tri elementa, od kojih je svaki jasno geometrijski definisan i na poseban način ostvaruje vezu sa spoljašnjim prostorom. Spoljašnji prostor je u slučaju ovog projekta mnogo više od ambijenta i faktora koji okružuje objekat – on je u pravom smislu reči vezivno tkivo elemenata kompleksa, jer su preko njega one povezane u čvrstu, homogenu matricu. Tokom dana ova povezanost je izraženija, a što se više bliži noć, prostorne jedinice postaju intimnije. Budući da je sa jedne strane kompleks flankiran obroncima brda, a sa druge se pruža pogled na fjordove i more, topografske odlike lokaliteta utkane su u projekat ne samo u smislu plasmana vizura, već i u funkcionalno-organizacionoj formuli.

Strukture na jugozapadnoj strani su više zastakljene, dok su u drugim pravcima više zatvorene. Tako je, zahvaljujući prostornoj interakciji između pejzaža i sagrađenih objekata, stvorena povoljna, vrlo specifična mikroklima u unutrašnjem dvorištu. Mikroklima se ogleda u tome što strma kamenita padina zaklanja objekte od vetrova, a tamno stenje koje je tokom dana obasjano suncem, akumuliranu toplotu postepeno otpušta u prostor između jedinica kompleksa.// ekMARE JANAKOVA GRUJIĆ- Više u EKO KUĆI No 18

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: