Search
Close this search box.
congress

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZVOĐENJE RADOVAU STANU ILI KUĆI

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA, PORED SLOŽENIH ARHITEKTONSKIH, GRAĐEVINSKIH I INSTALACIONIH RADOVA, ZAHTEVAJU ZA RAZLIČITE STEPENE INTERVENCIJA I ODGOVARAJUĆU TEHNIČKU I PRAVNU DOKUMENTACIJU.

U zavisnosti od građevinskih radova koji se izvode prilikom uređenja enterijera, zakon razlikuje tekuće i investiciono održavanje, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekta. Od toga zavisi vrsta rešenja koje se dobija, kao i obim i složenost dokumentacije koja se mora obezbediti za dobijanje rešenja.

Zakon o planiranju i izgradnji odredjuje da:

tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti. To su: krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, zamena rasvete, zamena radijatora i slično. Za tekuće održavanje nije potrebno pribavljanje dozvole.

– investiciono održavanje je izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije. Podrazumeva obimnije radove: zamenu spoljne stolarije u postojećim otvorima, podaščavanje krovnog pokrivača, popravku i zamenu oluka, izolaterske i fasaderske radove, postavljanje hidro i termoizolacije. Nadležna opština izdaje odobrenje za izvođenje radova, bez prethodnog pribavljanja lokacijske dozvole. Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: popunjen obrazac za izvodjenje radova, dokaz o pravu svojine (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ugovor o razmeni, pravosnažnu sudsku presudu, pravosnažno ostavinsko rešenje i drugo), list nepokretnosti, kopiju plana parcele, tehnički opis i popis radova overen od strane projektanta ili izvodjača radova, dokaz o uplaćenoj taksi.

Radovi za koje  nadležna opština izdaje Odobrenje za izvođenje radova, ali bez prethodnog pribavljanja Lokacijske dozvole su:

1.Rekonstrukcija – izvođenje radova na postojećem objektu u volumenu i gabaritu kojima se utiče na stabilnost i sigurnost objekta, menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces, menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica.To su: potpuna zamena krovne konstrukcije sa krovnim pokrivačem, zadržavajući isti volumen i gabarit prethodnog krova, menjanje konstruktivnih elemenata objekta, menjanje veličine i položaja otvora na fasadi uz saglasnost autora objekta, razdvajanje ili spajanje poslovnog ili stambenog prostora, promena namene objekta i formiranje novih zasebnih funkcionalnih jedinica.

2. Sanacija – izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja, opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, životne sredine i ne utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti, dobra koje uživa prethodnu zaštitu, njegove zaštićene okoline osim konzervatorsko-restauratorskih radova. Najčešći radovi na sanaciji su: delimična zamena krovne konstrukcije sa krovnim pokrivačem u istom volumenu i gabaritu i zamena pojedinih konstruktivnih elemenata.

3. Adaptacija – izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši promena organizacije prostora u objektu, zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine.

Potrebna dokumentacija: Uredno popunjen obrazac za izvođenje radova, dokaz o pravu svojine, list nepokretnosti, kopija plana parcele, Glavni projekat sa spoljnom tehničkom kontrolom, dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za promenu namene objekta.

Energetski razred za postojeće zgrade nakon izvođenja radova mora biti poboljšan najmanje za jedan razred. Prilikom investicionog održavanja, rekonstrukcije, sanacije ili adaptacije  neophodno je  voditi računa  o energetskoj efikasnosti objekta i koristiti savremene materijale sa ciljem smanjenja ukupne količine energije potrebne za funkcionisanje objekta uz povećanje komfora korisnika, što uslovljava novi pristup projektovanju i utiče na poboljšanje kvaliteta života, ali i na cenu nekretnine.// ek Tatjana Milićević

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
DEZEEN AWARDS 2024 – dve nedelje do isteka prijava
Arhitektura u stomatologiji: dr Dragana Čakan
Arhitektonski simpozij ORIS DAY