Search
Close this search box.

VILA MELANA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

VALIA FOUFA , PANAGIOTIS PAPASSOTIRIOU

OBJEKAT:

KUĆA ZA ODMOR

LOKACIJA:

TYROS, ARCADIA, GRČKA

POVRŠINA:

205 m2

FOTOGRAFIJE:

ERIETA ATTALI (ΕΑ), PYGMALION KARATZAS (PG)

NA VEOMA STRMOM ALI NADASVE ŽIVOPISNOM TERENU ARKADIJE (POLUOSTRVO PELOPONEZ, GRČKA) SAGRAĐENA JE VILA MELANA, OBJEKAT ZA PORODICU ATINJANA ZALJUBLJENIH U OVAJ LOKALITET I U IDEJU DA U NJEMU DOBIJU SVOJU KUĆU ZA ODMOR. INSPIRACIJA ZA PROJEKAT BILI SU SAM TEREN I OKOLNA PRIRODA, PA SE CEO TOK PROJEKTA, OD INICIJALNE ZAMISLI DO MATERIJALIZACIJE, BAZIRAO NA NASTOJANJU DA ŠTO MANJE POREMETI ZATEČENO STANJE I NAJPAŽLJIVIJE SE INKORPORIRA U AMBIJENT.

Arhitektonsko rešenje kompleksa Vile Melana utemeljeno je na konceptu koji stanare štiti od jakog mediteranskog sunca i toplote, kao i od snažnih lokalnih vetrova, ne sputavajući pri tome široke vizure prema moru. Pažljivim studiranjem lokacije koja se terasasto spušta prema moru, pronađen je najbolji mogući položaj za kompleks, tako da se nije morala remetiti zatečena konfiguracija terena, niti ulaziti u opsežan poduhvat fundiranja.Taj jedini raspoloživi, prirodno formirani plato bio je osnova za izgradnju kompleksa vile, a njegova prostorna formula poslužila je kao obrazac za filozofiju, kompoziciju i materijalizaciju novosagrađenog fundusa.


Dva monohromna, bela volumena flankiraju središnji volumen sa bočnih strana, predstavljajući blokove sa spavaćim sobama i toaletima. Fizička veza među njima je naglašena duhovitim otvorima i staklenom pasarelom, koji integrišu prostor, stvaraju nadahnute prostorne igre, otvaraju vidike široko prema plavetnilu neba i mora i brišu granice između spolja i unutra. I dok bela gama bočnih krila kompleksa reflektuje sunčevu svetlost, kamena obloga glavnog volumena nudi svoju termičku masu i prisno korespondira sa ambijentom.


Enterijer vile vajan je u izrazitom duhu minimalizma. Glavni likovni izraz unutrašnjosti potiče od kamene oplate zidova. Lokalni kamen ima izrazit koloritski efekat, i u kombinaciji sa belo ofarbanim betonskim i drvenim partijama čini prostornu atmosferu rasterećenom od svakog suvišnog detalja i viška uopšte. Dinamičnost prostora derivira od kontrasta pravih i zakošenih ravni, monohromatske i zasićene game, punih (zidovi) i praznih partija (prozorski otvori).


KOMPLEKS VILE GRAĐEN JE U DUHU POŠTOVANJA TRADICIONALNOG GRADITELJSTVA OVOG LOKALITETA A IZVESNA ODSTUPANJA VIDLJIVA SU PONAJVIŠE U OBLICIMA, VELICINI I DISPOZICIJI OTVORA – TE RAZLIKE NESUMNJIVI SU ATRIBUTI SAVREMENOSTI, KAO I MODERNI ODGOVORI NA BIOKLIMATSKE USLOVE.


Pored staklenih zidova-zavesa, postoje i trakasti prozori koji uvlače raskošan pejzaž u ambijent, i u enterijeru se vizuelno ponašaju kao impresivne i žive zidne slike. Komadni mobilijar je sveden na najmanju moguću meru, a prostorna kompozicija je pregledna, jednostavna, mirnih linija i fluidnog karaktera. Bela boja, kako u enterijeru, tako i u eksterijeru, simbolično upućuje na prostorni beskraj lokaliteta, kao i na čistinu „brisanog prostora“.//ekMARE JANAKOVA GRUJIĆ – Više u EKO KUĆI No17


Enterijer kuće je minimalistički, pri čemu se ističe funkcionalnost prostora kao i likovna izražajnost zidova oblojenih lokalnim, arkadijskim kamenom.
Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Povezanost sa prirodom : Casa em Troia
Zeleni luksuz u srcu Long Ajlenda : Georgica Cove
Svetlost kao platno : The Paintworks