Search
Close this search box.
congress

VERTIKALNA ŠUMA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

BOERI STUDIO-STEFANO BOERI, GIANA ANDREA BARRECA, GIOVANNI LA VARRA

OBJEKAT:

VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE

LOKACIJA:

MILANO, ITALIJA

POVRŠINA:

40.000 m2

FOTOGRAFIJE:

LAURA CIONCI

VERTIKALNA ŠUMA PREDSTAVLJA MODEL ODRŽIVE GRADNJE STAMBENE ZGRADE. PROJEKAT OZELENJAVANJA METROPOLA DOPRINOSI REGENERACIJI ŽIVOTNE SREDINE I URBANOG BIODIVERZITETA. KAO REZULTAT POLITIKE PODSTICANJA POŠUMLJAVANJA I NATURALIZACIJE VELIKIH URBANIH PROSTORA NASTALA JE VERTIKALNA ŠUMA U MILANU. VERTIKALNA

Prema projektu stručnjaka iz italijanskog arhitektonskog studija Boeri, Vertikalna šuma sastoji se od dve stambene kule visine 116m i 85m. Izgrađene su u centru Milana, na obodu naselja Isola. Na balkonima i terasama zasađeno je 1.100 stabala drveća 23 lokalne vrste, visine od 3m do 9m, kao i 20.000 biljaka širokog spektra žbunova i cvetnica. Kada bi se količina drveća zasađenog na kulama prenela na horizontalnu površinu, ona bi činila šumu površine 20.000m2. Ovakva struktura ne doprinosi samo ekološkoj održivosti i estetskom kvalitetu zgrade, već i njenog urbanog okruženja. Ovi tornjevi proizvedu čak 60kg kiseonika dnevno, a apsorbuju 25 tona ugljen-dioksida godišnje. Drveće i biljke smešteni su na balkonima zgrade tako da njenim stanovnicima garantuju privatnost, a pri tome ne blokiraju predivan pogled na gradsku strukturu Milana. Vrste drveća odabrane za ove kule su listopadne, tako da leti krošnje štite stanove od sunčeve svetlosti i toplote i snižavaju temperaturu unutar objekta za 3°C. Zimi, kada je dnevna svetlost kraća i drveće gubi svoje lišće, otvaraju se dodatne vizure prema spolja uz maksimalan upad sunčeve svetlosti u
unutrašnjost stanova.

INOVATIVNOST I TEHNOLOŠKO UPRAVLJANJE
Pored pomenutih karakteristika, ono što ove građevine čini inovativnim jeste sistem navodnjavanja. On podrazumeva jedno od ‘pametnih’ tehnoloških rešenja koje se primenjuje kako bi se smanjila potrošnja resursa. Upravljanje ovim sistemom u cilju adekvatne potrošnje, omogućava nezavisnu regulaciju malih grupa sistema razvrstanih prema izloženosti i visini stabala, a pravilno raspoređen sistem sondi omogućava detekciju kvarova na daljinu. Zgrada je zamišljena tako da su njena struktura i elementi prilagođeni mineralnim, biljnim, morfološkim, biološkim, termalnim i atmosferskim aspektima. Pitanja sigurnosti i stabilnosti zgrade nametnula su kompleksan sistem izgradnje, postavljanja armature i merenja konstrukcije. Takođe je neophodno bilo ustanoviti tipologiju odabranih vrsta stabala i rastinja i izvršiti merenja i njihovu distribuciju prema svim predviđenim uticajima u fazama njihovog podizanja na pojedine pozicije objekta i sadnje, kao i njihovog daljeg života na objektu.

VERTIKALNA ŠUMA I ODRŽIVOST OBJEKTA
Dve stambene kule vertikalne šume poseduju Gold LEED sertifikat, koji prepoznaje održive performanse zgrada u ključnim karakteristama, kao što su ušteda energije i vode, smanjenje emisije CO2, poboljšanje ekološkog kvaliteta unutrašnjosti, materijala i resursa, kao i izbor lokacije. Pored svega navedenog, kule koriste geotermalnu energiju. Četiri podzemne pumpe zagrevaju stanove Vertikalne šume i drugih okolnih zgrada. Neposredni efekti Vertikalne šume su apsorpcija ugljen-dioksida i proizvodnja kiseonika. Na ovaj način ove građevine doprinose smanjenju količine smoga i drugih negativnih uticaja na životnu sredinu. U dugoročnoj perspektivi, nadamo se da će ovakav vid postavke inovativnog zelenog grada edukovati ljude koji žive u okolini i postati polazna tačka za promenu razmišljanja u savremenom globalnom društvu.

Savremeni grad često asocira na velike betonske površine. Malo zelenila, bezbroj automobila, brz život i velike gužve doprinose utisku beskonačnog sivila koje je nastalo upravo kao posledica pomenutih pojava. U modernom savremenom gradu kao što je Milano, gde postoji ‘šuma’ automobila i novoizgrađenih višespratnica, ističe se zelena struktura Vertikalne šume. Dve ‘zelene sestre’ postale su simbol grada, a građani  su ih dočekali sa velikim entuzijazmom.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda