Search
Close this search box.
congress

SKROMNOST NASUPROT LUKSUZU

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

BRIAN MACKAY- LYONS MACKAY-LYONS SWEETAPPLE ARCHITECTS

OBJEKAT:

ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI KOMPLEKS

LOKACIJA:

PLANINA POWDER, JUTA, SAD

POVRŠINA:

93-279 m2

FOTOGRAFIJE:

DOUBLE SPACE PHOTOGRAPHY MANUEL SCHNELL
2

PROJEKAT ‘HORIZON’ POTEKAO JE SA SEVERA AMERIČKOG KONTINENTA I NAMENJEN JE REALIZACIJI NA PLANINI PAUDER, NAJVEĆEM SKIJALIŠTU U SAD-U. NJEGOVI AUTORI IZ RENOMIRANOG KANADSKOG ARHITEKTONSKOG STUDIJA MACKAY-LYONS SWEETAPPLE, KONCIPIRALI SU GA KAO MODERNO SELO NA NADMORSKOJ VISINI OD 2.700 M, NAMENJENO PREDUZETNICIMA I KREATIVCIMA KOJI U OKVIRU ‘SUMMIT SERIES’ TIMSKI RADE NA REŠAVANJU GLOBALNIH IZAZOVA. ONI SU DUBOKO INSPIRISANI NETAKNUTOM PRIRODOM, DREVNIM VREDNOSTIMA LJUDSKE ZAJEDNICE, PROSTOROM KOJI POTENCIRA JEDNOSTAVNOST I ISKRENOST UNUTAR I OKO SEBE.

Ovo svojevrsno ski-delo sastoji se od 30 jedinica veličine od 90 do 280 m2, koje se tipološki mogu podeliti na 4 vrste.  Svaka jedinica ima različitu osnovu, diktiranu konstitucijom terena i prostornom orijentacijom. Samim tim, svaka jedinica predstavlja unikatan, jedinstven opus u kome egzistiraju poseban kvalitet života i nazaboravne vizure na snežni predeo.

Projekat je  naručen kao matična baza za ‘Summit Series’, ambiciozni predavački program koji ima multidisciplinarno ustrojstvo i predstavlja zajednicu inovatora i investitora od jakog društvenog uticaja iz širokog spektra delovanja. Ovo moderno selo je arhitektonski, dakle materijalizovani odraz vrednosti Samita, i to kroz tri fundamenta: forsiranje zajednice, klimatsku odgovornost i pravilno upravljanje zemljištem. Jednostavne drvene kuće stoje nasuprot preambicioznoj arhitekturi koja je danas tipična za odmarališta na planinskom zapadu.  Kada se nađemo u jednoj od ovih nepretencioznih građevina, postajemo svesni da je skromnost neprevaziđena vrlina i da bilo kakav luksuz u ovoj formuli ne bi imao opravdanje.

3

Arhitektonska koncepcija biroa MacKay-Lyons Sweetapple poznata je po tome što se oslanja na regionalnu građevinsku praksu, upotrebu lokalnih materijala i poštovanje lokalne klime i pejzaža kao polaznih tačaka. krajnji produkt je savremena arhitektura koja je interaktivna i izražava arhetipske kvalitete i univerzalnu rezonancu. Svi navedeni postulati utkani su vrlo jasno u ovaj planinski projekat. Svaka kuća je tokom završne faze izgradnje prilagođena svom vlasniku, tako da od objekta do objekta variraju tema i organizacija prostora, što u kombinaciji sa dramatičnim i topografski diverzibilnim lokalitetom rezultira naseljem u kome istovremeno vladaju i jedinstvo i raznolikost.

4

Brvanarama se pristipa sa nivoa gornjeg sprata preko čeličnih mostova uvedenih zbog izuzetno visokih godišnjih snežnih padavina.

5

Horizon nije samo skijalište, već planski koncipirana zajednica za preduzetnike i kreativce koji zajedno rade na rešavanju globalnih izazova. Oni su ovde duboko inspirisani netaknutom prirodom, drevnim vrednostima ljudske zajednice i prostorom koji potencira jednostavnost i iskrenost unutar i oko sebe. Brvnare su koncentrisane oko centralnog dvorišta-parka na način koji istovremeno potencira i zajedištvo i privatnost, i to podsticajem slučajnih sastanaka i društvenih inetrakcija. // ek Mare Janakova Grujić

Enterijer je u celini čist i jednostavan i kao takav poziva na meditaciju pred vanredno lepim pejzažem.

SVAKA BRVNARA JE TOKOM ZAVRŠNE FAZE IZGRADNJE PRILAGOĐENA SVOM VLASNIKU, TAKO DA OD OBJEKTA DO OBJEKTA VARIRAJU TEMA I ORGANIZACIJA PROSTORA, ŠTO U KOMBINACIJI SA DRAMATIČNIM I TOPOGRAFSKI DIVERZIBILNIM LOKALITETOM REZULTIRA NASELJEM U KOME SE SNAŽNO ISTIČU I JEDINSTVO I RAZLIČITOSTI.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda