Search
Close this search box.
congress

OTISAK U PEJZAŽU

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

DAVOR MATEKOVIĆ | PROARH

OBJEKAT:

PORODIČNA KUĆA ZA ODMOR

LOKACIJA:

OSTRVO VIS, HRVATSKA

POVRŠINA:

485 m2

FOTOGRAFIJE:

DAMIR FABIJANIĆ , MILJENKO BERNFEST

IDEJU SOKRATOVOG PRINCIPA ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE ARHITEKTI SU NA INOVATIVAN NAČIN, UZ PRIMENU SAVREMENIH TEHNOLOGIJA I UPOTREBU MATERIJALA NAĐENIH U OKRUŽENJU, ISKORISTILI PRILIKOM PROJEKTOVANJA OVOG PORODIČNOG OBJEKTA NA OSTRVU VIS. AUTORI SU SVOJIM DIZAJNOM ZADOVOLJILI SVE ZAHTEVE I POTREBE KORISNIKA I UNAPREDILI FUNKCIONALNOST I ŽIVOT OVE GRAĐEVINE, I TO U USLOVIMA NEPRISTUPAČNE LOKACIJE I UPRKOS POTPUNOM ODSUSTVU INFRASTRUKTURE.

Issa Megaron, arhitektonsko ostvarenje hrvatskog arhitekte Davora Matekovića i projektantske firme PROARH, nagrađeno je prestižnom svetskom nagradom Architizer+Award u kategoriji Architecture+Landscape 30. jula ove godine. Objekat je ugraviran u topografiju terena ostrva Vis na hrvatskom primorju. Lociran je u unutrašnjosti ostrva, u prirodnom okruženju, na strmom terenu sa visinskom razlikom od 100m na parceli i jugoistočno je orijentisan. Sa lokacije i iz samog objekta pružaju se bajkovite vizure na šumska i brdovita prostranstva ostrva Vis. Ime objekta vodi poreklo iz drevnih vremena. Isa je staro naselje koje se nekada nalazilo na ostrvu Vis, dok se drugi deo naziva odnosi na prvu pasivnu kuću, Sokratov Megaron.

TRADICIJA KAO INSPIRACIJA
Zadatak arhitekata bio je da projektuju kuću za povremeni boravak gradske porodice u potpuno prirodnom okruženju bez infrastrukture, ali uz zadržavanje visokih životnih standarda. Arhitektonski koncept zasnovan je na tri principa iz daleke prošlosti – oblik pećine kao čovekovog prvog praistorijskog skloništa, sklop Sokratovog Megarona kao preteče energetski efikasne arhitekture i tehnika tzv. ‘suvog’ zida od prirodnog kamena bez vezivnog materijala. Poetski pristup projektovanju stvorio je objekat pun simbolike koji je moguće različito interpretirati.

SITE-CRAFT
Arhitekti su se vešto poigrali terenom. Čini se kao da su na licu mesta skalpelom oblikovali građevinu razlistavajući zemljinu koru i izdubljujući je na delovima predviđenim za smeštanje čovekovog životnog prostora. Pejzaž je inkorporiran u objekat isto kao i objekat u pejzaž, te se čini kao da je on sastavni deo topografije terena i čitavog pejzaža. Reinterpretirajući drevni ’suvi’ zid od kamena, uz jednostavne građevinske tehnologije karakteristične za područje Mediterana, arhitekti su preoblikovali topografiju terena i postigli raslojavanje masivnih horizontalnih betonskih ploča po horizontali i vertikali. Poštovan je i potpuno zadovoljen arhitektonski princip ’genius loci’. Na sličan način lokacije posmatra i analizira i Tadao Ando, nazivajući taj čin ’site-craft’.

Objekat je podeljen na dva nivoa. Pristupa mu se sa gornje, severozapadne strane parcele, ulaskom na gornji nivo kuće, te se unutrašnjim jednokrakim stepeništem spušta na prizemnu etažu. Objekat je u svojoj unutrašnjosti čiste pravougaone forme, i prostorno je linearno organizovan. U prizemnoj etaži smešteni su otvoreni prostor trpezarije i kuhinje, prostor za zabavu i teretana, spavaća soba sa kupatilom i servisne prostorije. Dnevni boravak (jedini dvostrano orijentisani prostor) i spavaća zona sa šest spavaćih soba sa zasebnim kupatilima, pozicionirani su na nivou iznad. Sve prostorije sa jugoistočne strane otvaraju se ka natkrivenoj terasi, prelivajući se potom na nenatkrivenu terasu koja se svojim bočnim rubovima utapa u okolni teren. Bazen pravougaone forme utisnut je u drvenu platformu ispred objekta i denivelisan je za nekoliko stepenika ispod nivoa prizemlja. Dizajn enterijera je sveden i minimalistički.

OBJEKAT IMA PUNU ENEGRETSKU AUTONOMNOST. ODSUSTVO INFRASTRUKTURE I NEPRISTUPAČNOST LOKACIJE USLOVILI SU STVARANJE OBJEKTA KOJI ĆE POTPUNO SAMOSTALNO FUKCIONISATI I ŽIVETI U SKLADU SA PRIRODOM, KORISTEĆI PRIRODNE RESURSE KOJE MU PRUŽA LOKACIJA. SAMOODRŽIVOST SE OGLEDA U SVAKOM SEGMENTU DIZAJNA OBJEKTA.

Konstruktivni elementi objekta su od armiranog betona koji enterijeru daje završni izgled. Vešto korišćenje lako dostupnih i obnovljivih prirodnih materijala iz okruženja, kamena i drveta, pospešuje samoodrživost objekta nižim troškovima transporta i rada. Kamen je korišćen za oblaganje fasade, terase i novih nosećih zidova na lokaciji, dok je drvo korišćeno za terasu bazena, podove i zastore za zaštitu od sunca. Cela jugoistočna fasada je zastakljena, dok je severozapadna fasada masivan betonski zid sa zastakljenim delom prema ulazu.//ek MILICA NIKOLIĆ-Više u EKO KUĆI No29

Dizajn enterijera je sveden i minimalistički

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda