Search
Close this search box.
congress

POSLOVNA ZGRADA KOJA PROIZVODI ENERGIJU

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

GEORG W. REINBERG

OBJEKAT:

POSLOVNI PROSTOR

LOKACIJA:

ERSTNBRUNN, AUSTRIJA

POVRŠINA:

1560 m2

FOTOGRAFIJE:

RUPERT STEINER

ŠKOLSKI PRIMER POSLOVNOG OBJEKTA PROJEKTOVANOG U SKLADU SA PRINCIPIMA BIOKLIMATSKE I ENERGETSKI EFIKASNE ARHITEKTURE, KOJI UZ POMOĆ NAJSAVREMENIJIH TEHNOLOGIJA ISPUNJAVA STANDARD OBJEKATA ČIJI JE ENERGETSKI BALANS U PLUSU.

Izgrađen tokom 2014. godine, ovaj poslovni objekat sa kancelarijskim i magacinskim prostorom po koncepciji i realizaciji na savršen način predstavlja misiju poslovanja kompanije koja se bavi upravljanjem vetro i solarnim parkovima. Maksimalna racionalizacija energetskih potreba, arhitektonski izraz proizašao iz funkcionalnih i ekoloških zahteva, kao i primena najsavremenijih tehnologija za efikasno korišćenje obnovljivih izvora energije karakterišu sedište kompanije Windkraft Simonsfeld AG u Erstnbrunu u Austriji. Prostorna koncepcija prati funkcionalno rešenje u skladu sa različitim potrebama kancelarijskog i magacinskog prostora: sa jedne strane maksimalan komfor u radnom okruženju i maksimalna fleksibilnost u skladišnom prostoru. Racionalnost se, naravno, podrazumeva. Uslovi koji proizilaze iz same lokacije, kao što je orijentacija i otvaranje vizura, uslovile su pozicioniranje kancelarijskog bloka ka severu, dok južnom stranom dominira high-tech staklenik iza koga se nalazi prostran hol – zona komunikacije i interakcije.

Korišćenje obnovljivih izvora energije na ovom objektu dovedeno je do maksimuma. Osim što za grejanje i hlađenje koristi geotermalnu energiju, ovaj objekat i proizvodi energiju preko fotonaponskih panela integrisanih u rešenje materijalizacije fasada. Delovi južne fasade, površina fiksnih brisoleja, kao i deo krovne ravni iskorišćeni su kao aktivni prijemnici sunčeve energije koji omogućavaju postizanje standarda Plus Energy Building, odnosno objekta koji u energetskom bilansu ostvaruje višak energije. Energija vetra koristi se za pokretanje pumpe za vodu, kao i za pomoćni sistem vetroturbina koji funkcioniše kao podrška sistemu mehaničke ventilacije sa rekuperacijom toplote.// ekBOJANA STANKOVIĆ – Više u EKO KUĆI No25

DELOVI JUŽNE FASADE, POVRŠINA FIKSNIH BRISOLEJA, KAO I DEO KROVNE RAVNI ISKORIŠĆENI SU KAO AKTIVNI PRIJEMNICI SUNČEVE ENERGIJE KOJI OMOGUĆAVAJU POSTIZANJE STANDARDA PLUS ENERGY BUILDING, ODNOSNO OBJEKTA KOJI U ENERGETSKOM BILANSU OSTVARUJE VIŠAK ENERGIJE.

Karakterističan izgled južne fasade, high-tech staklenik u funkciji izbalansiranog odnosa iskorišćenja sunčeve energije zimi i sprečavanja pregrevanja tokom leta.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Povezanost sa prirodom : Casa em Troia
Zeleni luksuz u srcu Long Ajlenda : Georgica Cove
Svetlost kao platno : The Paintworks