Search
Close this search box.
congress

OSNOVE EKO GRADNJE

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

UBRZANI TEHNOLOŠKI RAZVOJ U 20. VEKU NARUŠIO JE BALANS IZMEĐU PRIRODE I ČOVEKA I STVORIO ILUZIJU DA TEHNOLOŠKA REŠENJA MOGU KONTROLISATI PRIRODNE PROCESE, ODNOSNO DA ČOVEK MOŽE KONTROLISATI PRIRODU.

Tek sa shvatanjem ozbiljnosti posledica koje ta promena ravnoteže može doneti, i koje već donosi, čovek se ponovo usklađuje sa prirodom. Neophodnost poštovanja prirodnih zakonitosti možda nigde nije toliko izražena kao u praksi građenja. Ekološki ispravno graditi znači što je moguće racionalnije unositi pomoćna tehnička sredstva i što bolje se osloniti na tradiciju građenja u odgovarajućem kontekstu i iskoristiti prirodne potencijale okruženja. Danas svi govore o ekološkoj gradnji. Ipak, pored poštovanja tradicionalnih načina građenja i korišćenja prirodnih i klasičnih materijala, potreban je širok spektar znanja iz raznih oblasti da bi se na adekvatan način odgovorilo na sve aspekte pristupa tehnologiji ekološkog građenja. Zato je, na žalost, danas još uvek relativno mali broj arhitekata i inženjera koji se mogu kompetentno baviti ovom problematikom. Neophodno je uključivanje stručnjaka specijalista iz raznih oblasti i multidisciplinaran pristup projektovanju koji zahteva učešće u sinhronizaciji rada svih članova tima. Specijalizacija u ovoj oblasti postaje sve značajnija i, uz prethodno iskustvo u projektovanju i građenju ovakvih objekata, predstavlja osnovnu pretpostavku ekološki ispravnog i energetski efi kasnog projektovanja i gradnje zgrada za različite namene.

Sledeći trend novih tehnologija postepeno se daje prednost investiranju u preduzeća i objek- te koji su ekološki orijentisani i koji će biti pozi-tivno vrednovani u budućnosti. Tome treba do- dati da ekološki ispravno izgrađeni građevinski objekti pri snažnom porastu troškova energije dobijaju i na ceni, pa je od presudnog značaja naći meru između potrebnog i neophodnog, za pojedinca ili za sredinu. Permanentno povećanje CO2 već je dovelo do globalnog povećanja srednje temperature, što je uslovilo formiranje “staklene bašte”. Takvo povećanje vodi do mogućih posledica sa katastrofalnim ishodom za čovečanstvo i prirodu, koje su primetne kroz stalno povećanje temperature vazduha i trend porasta nivoa mora. Pokušaji političkog dogovora na globalnom nivou nisu do sada doprineli zaustavljanju negativnog trenda koji ugrožava prirodu i sve je očiglednije da je jedini ispravan odgovor, razvoj nove ekološke svesti svakog pojedinca. Paralelno sa pojedinačnim delovanjem i redukcijom potrošnje konvencionalnih izvora energije, neophodna je permanentna orijentaci-ja prema korišćenju obnovljivih izvora ener gije, kao jedino ispravne orijentacije svakog plani- ranja okrenutog budućnosti. Iz toga proizilazi da se zgrade budućnosti razvijaju energetski nezavisno i da koriste energiju prirodne sredine i ponude najbližeg okruženja. Kombinacijom tradicionalnih i novih materijala i tehnologija moguće je značajno smanjiti potrebe za energijom i aktivno dopri-neti zaštiti okoline.// Više u EKO KUĆI No01

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Smanjenje Emisije Gasova u Evropi: Koraci ka Čistijoj Budućnosti
Energija vetra: Budućnost Sombora
Poziv za prijavu ideja za zelenu tranziciju