Search
Close this search box.

KUĆA ZA VIOLINISTKINJU

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

OAM ARQUITECTOS, Inaki Perez de la Fuente + Cristina Garcia Baeza

LOKACIJA:

MALAGA ŠPANIJA

POVRŠINA:

82 m2

FOTOGRAFIJE:

JESUS GRANADA

Objekat se nalazi u španskom gradu Malagi i inspirisan je profesijom vlasnice – violinom. Porodicu čini mlađi bračni par sa dvoje dece. Supruga je violinistkinja, umetnica istinski posvećena svom zanimanju. Fenomenologija i specifičnosti ovog instrumenta bili su polazište i cilj investitora, a arhitektonski tim OAM izrazio ih je i materijalizovao graditeljskim jezikom.


Samo jednim pokretom ruke violinski virtuoz u stanju je da proizvede kontinuirani zvuk u trajanju od 60 sekundi. Tokom ovog vremenskog intervala, muzički tonovi teku neprekidno, ne menjajući visinu. Primenom izvođačkog postupka zvanog ’legato’ – vrste artikulacije koja podrazumeva objedinjavanje više tonova u cilju njihovog mirnog izvođenja, bez prekida, u jednom dahu, tonovi su međusobno povezani i sjedinjeni. U pogledu arhitekture, ovo kontinualno stanje kojim se artikuliše prostor sam po sebi, bez pauza i prekida, bila je inicijalna ideja i zahtev vlasnika, a potom je pretočena u ideju-vodilju i programsku okosnicu projektanata.


Ovo ostvarenje predstavlja rad manjeg obima koji je sastojao u integralnoj reformi malene stambene kuće u nizu, koja je posedovala i manju okućnicu. Enterijer kuće je bio potpuno ogoljen i ispražnjen tako da je isprva  ličio  na praznu kutiju, a potom se pristupilo povećanju unutrašnje zapremine objekta iskorišćenjem prostora iznad nekadašnje tavanice i ispod prizemlja. Na taj način je radikalno uvećana korisna površina kuće koja se sada prostirala na dva nivoa. Od nekadašnjih 49 m2 dobijeno je 85 m2 unutrašnjeg i 80 m2 spoljašnjeg prostora. Glavni nivo kuće sada je postavljen na nižem nivou parcele dvorišta, odnosno iza kuće. Ulazna partija je zadržala svoje prvobitno mesto, ali je to u kontekstu nove forme i funkcionalne organizacije podrazumevalo poziciju središnjeg nivoa, na kome se nalazi još samo muzička soba. Ova pozicija, sa razlikom u visini od 1,5m u odnosu na gornji i donji nivo, zapravo povezuje dva osnovna nivoa kuće i pravi neophodnu koherentnu vezu među njima, čineći prostor kontinualnim, neprekidnim, fluidnim. U tom smislu su i sobe definisane same po sebi, bez pregrađivanja i zatvaranja, čime se zadržao princip otvorenosti prostora, a samim tim i prisnosti porodičnih odnosa među vlasnicima. Denivelacija životnog prostora na primeru ovog projekta jasno ističe svoje prednosti u odnosu na klasičnu formu kuće jedinstvene nivelacije, u kojoj se organizacija prostora i determinacija funkcija vrši kroz uobičajenu upotrebu pregradnih zidova.


Kuhinja je locirana u dvorišnom delu kuće i koncipirana je kao mali paviljon koji omogućava prstenoliku komunikativnu shemu kuće. Ona spaja dnevnu sobu, baštu, spoljašnju zelenu pasarelu i dečju sobu. Mediteranska klima Malage dozvoljava proširivanje unutrašnjosti kuće na račun spoljašnjeg prostora, pri čemu se od starih, postojećih, integrišu nove prostorije.


Adaptibilnost i metamorfobilnost su neki od ključnih kvaliteta projekta. Crtež sheme projekta podseća na stilizovanu formu violine sa gudalom, pa je ta asocijativnost u strogo rafiniranom, stilizovanom vidu takođe značajna specifičnost poduhvata.


Tokom samog projektantskog procesa, autori su nastojali da umanje tzv. vizuelni šum izbegavanjem upotrebe uobičajenih materijala i prenaglašenih konstruktivnih rešenja. Autorski stav je bio izričit – arhitektura treba da ponudi tišinu, a život će igrati muziku.

//ek Mare Janakova Grujić

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Povezanost sa prirodom : Casa em Troia
Zeleni luksuz u srcu Long Ajlenda : Georgica Cove
Svetlost kao platno : The Paintworks