Search
Close this search box.
congress

DODEKALTOS

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

NIKOLA ŽIGON

LOKACIJA:

UMETNIČKI PAVILJON “CVIJETA ZUZORIĆ”

Na stvaralačkom putu beogradskog slikara Nikole Žigona, sasvim novu etapu predstavljaju slike nadahnute grčkim mitovima. U Paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ Žigon premijerno predstavlja četrdeset pet slika na platnima velikih dimenzija, koje su nastale tokom protekle dve i po godine, a objedinjene su naslovom „Dodekatlos (Dvanaest zadataka)“,

Opredelivši se 2013. godine da počne da se bavi likovnom interpretacijom grčkih mitova, Žigon je tada u građenju slike prvi put krenuo od teme, odnosno narativnog sižea. Tada je otkrio da zadatost teme na početku izvedbe znatno sužava prostor delovanja, ali da u daljim fazama interpretacije i rada otvara brojne nove puteve i mogućnosti. Na ovim platnima crtež se povlači u drugi plan, mahom sveden na detalj, dok boja preuzima funkciju osnovnog konstruktivnog elementa slike.
Istoričarka umetnosti Danijela Purešević ukazuje da je slikar ovom izložbom „iz poetskog prostora intimnog i ličnog, zakoračio u sferu kolektivnog, osvestivši vlastitu težnju za spoznajom arhetipa“, i objašnjava slikarski proces: „U inicijalnoj formulaciji pojedinačnih kompozicija, Žigon polazi od narativnih elemenata određenih mitoloških priča, postavljajući ih kao ilustrativnu konturu. Potom, on takvu osnovu razrađuje, odnosno, počinje da je razara. Zaodeva je u likovno ruho tako što slika krupnim, ekspresivnim, širokim namazima špahtle ili četke, katkad stvarajući monohromatske površine. Polazne figurativne forme ponekad zadržavaju svoju prepoznatljivost, no često ih on razgrađuje do apstraktnog, do sasvim ogoljene ekspresije“.


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Grand Palais Ephemere
Casa Rio
Lou Estela