Search
Close this search box.
congress

CRNA STENA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

MUS ARCHITECTS

OBJEKAT:

PORODIČNA KUĆA

LOKACIJA:

BIELSKO-BIAŁA, POLJSKA

POVRŠINA:

260 m2

FOTOGRAFIJE:

TOMASZ ZAKRZEWSKI

NAČELO GRADNJE DA KUĆA MORA IMATI JASNO DEFINISANE ZIDOVE, TAVANICU I KROV, OPOVRGAVA POSLEDNJE IZVEDENO OSTVARENJE POLJSKOG ARHITEKTONSKOG TIMA MUS ARCHITECTS. CRNA STENA JE SAMOSTOJEĆA JEDNOPORODIČNA KUĆA SMEŠTENA NA OBRONCIMA PLANINA BESKIDA U POLJSKOJ. ŽELJA AUTORA DA IZGRADE NEŠTO POTPUNO ORIGINALNO I DRUGAČIJE U ODNOSU NA TRADICIONALNU POLJSKU ARHITEKTURU OVOG PODRUČJA, IZRODILA JE INOVATIVAN OBJEKAT ČIJA JE NEOBIČNA APSTRAKTNA FORMA ČVRSTO UTEMELJENA NA TOPOGRAFSKIM KARAKTERISTIKAMA TERENA. FUNKCIONALNI DIZAJN JE U POTPUNOSTI PRILAGOĐEN PEJZAŽU.

Objekat Crna stena smešten je u planinskom području, na nagnutom terenu, i to na severnom delu parcele koja je u padu ka svojoj južnoj i istočnoj strani. Južni deo parcele iskorišćen je za terasu i baštu i sa njega se pruža najlepši pogled na planine. Arhitekti su iskoristili teren kao polaznu odrednicu svoga projekta. Želeli su da njihov dizajn bude rezultat tektonske zadatosti, a ne ishodište procesa dizajniranja kakav je očekivan kod ovakvog tipa objekta. Stvorili su objekat koji je i po svojoj formi i u domenu svoje funkcije inspirisan planinskom topografi jom terena na kome je izgrađen.

ISEČAK IZ STENSKE MASE
Forma objekta je izrazito apstraktna. Ravni su izlomljene tako da se vertikalne, kose i horizontalne površi vešto smenjuju i međusobno prepliću, stvarajući time dinamičnu i razigranu geometrijsku strukturu. Brisanje granica između vertikalnih, kosih i horizontalnih elemenata kuće tretiranjem celog spoljašnjeg omotača istim materijalom, stvorilo je kompaktan monolitni dizajn koji asocira na isečak iz stenske mase.

RASLOJAVANJE PO ETAŽAMA
Jasna topografi ja terena određuje i funkcionalnu horizontalnu podelu unutrašnjeg prostora. Od ukupne površine objekta koja iznosi 260 m2, prizemna etaža zauzima 168 m2, a spratna etaža se prostire na 92 m2.
Kako bi se objekat prilagodio terenu, arhitekti su se poigrali isecanjem horizontalnih ravni, stvarajući nivoe i podnivoe u njegovoj unutrašnjosti. Ulazna zona sa predprostorom i toaletom, kao i garaža za dva automobila sa tehničkom i pomoćnom prostorijom koja je ulaznim predprostorom povezana sa ostatkom kuće, nalaze se na višem nivou prizemlja, dok je dnevni boravak sa trpezarijom, kuhinjom, kupatilom i terasom smešten na nižem prizemnom nivou. Na spratu je smeštena noćna zona sa tri spavaće sobe sa lođama i zajedničkim kupatilom, koji su raspoređeni na dva različita podnivoa. Sve funkcionalne prostorije kuće orijentisane su ka jugu, odakle se pruža prelep pogled na planinski pejzaž. Dnevni boravak je jedini dvoetažni i dvostrano orijentisan prostor u objektu. Severna fasada je zatvorenija, sa krovnim ravnima koje padaju veoma nisko na severni fasadni zid, štiteći tako objekat od jakih severnih vetrova. Jedna od bitnih karakteristika forme objekta su niše, posebno one na južnoj fasadi, koje su naglašene drugačijom materijalizacijom u odnosu na ostali deo omotača.

One na suptilan način uokviruju otvore na fasadi, dajući im nov estetski kvalitet. Svojim iskošenim bočnim ravnima, niše sugerišu postepen prelaz eksterijera u enterijer, čime se posetilac nenametljivo uvodi u unutrašnjost objekta. Posebno je naglašena ulazna niša na zapadnoj fasadi, koja svojom formom jasno asocira na levak. Niše ‘buše’ ovu crnu kutiju, čineći fasade i celu strukturu razigranijom. Krovne ravni su posledica raslojavanja horizontanih etaža. Krov je razuđen, viševodni, sa krovnim ravnima nagiba 25o i 42o.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda