Search
Close this search box.

ACTIONART

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

ARION ASLLANI

LOKACIJA:

GALERIJA DOMA KULTURE STUDENTSKI GRAD

FOTOGRAFIJE:

ALEKSANDRIJA ADJDUKOVIĆ

U Domu kulture Studentski grad, od 16. januara do 1. februara održana je izložba crteža „Actionart“ umetnika Ariona Asllanija. Ovaj projekat kontinuirano traje od 2011. godine i ispoljava se u različitim aspektima rada i života mladog Asllanija, ne samo u smislu materijalizovanih kreativnih fenomena, već i stalnog, povratnog, mentalnog ispitivanja procesa sopstvenog umetničkog stvaranja. Umetnik otuda ima potrebu da svesno definiše i izgradi pojmovni okvir kojim promišlja i osvešćuje svoj rad, uvodeći i koristeći se pojmovima kao što su actionart, konkretizacija, metapejzaž, terenski crtež, robotizam.U kristalizaciji pojma actionart važno je shvatiti da je u pitanju fenomen koji predstavlja stanje koje nastavlja da postoji, kao što sam Asllani naglašava, i bez rada, bez konkretnog delanja. Actionart dobija značenje koje je šire od oznake za proces, šire od termina vezanog isključivo za neko spoljašnje aktivno dešavanje. Može se manifestovati kroz različite medije koje umetnik koristi, u ovom slučaju kroz actionart crteže.
Actionart crteži podrazumevaju često paradoksalane aspekte, spajaju dualne pojmove, pri tome konkretizujući činjenicu da sve kvalitativno postoji podjednako u isto vreme, relativizujući ideju pravolinijskog progresa. Ovi crteži predstavljaju autentični, autonomni umetnički rad izuzetan po svojevrsnoj odgovornosti prema sebi, okruženju i drugima, sa kritičkom porukom koja ukazuje na potrebu izmeštanja sa spektakularne površine stvarnosti. //ek MAIDA GRUDEN – Više u EKO KUĆI No11

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Grand Palais Ephemere
Casa Rio
Lou Estela