Search
Close this search box.

ZGRADA KOMPANIJE PAF

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

MURMAN ARKITEKTER AB

OBJEKAT:

POSLOVNI OBJEKAT

LOKACIJA:

ALAND, FINSKA

POVRŠINA:

3000 m2

FOTOGRAFIJE:

AKE E: SON LINDMAN

VOĐENI DRUGAČIJIM UVIDOM U ORGANIZACIJU POSLOVNOG PROSTORA I OSLOBOĐENI STEGA TRADICIONALNOG POIMANJA RADNOG MESTA, MURMAN ARKITEKTER DIZAJNIRALI SU OBJEKAT KOJI STIMULIŠE MEĐULJUDSKE ODNOSE, NADAHNJUJE I POSPEŠUJE KVALITET RADA. OTVOREN ZA RAZLIČITE INTERVENCIJE, OVAJ OBJEKAT OŽIVLJAVA LJUDSKU VOLJU I ARTIKULIŠE TRODIMENZIONALNU VIZIJU ZA UNAPREĐENJE I PROMENU PROSTORA.

Kao svedok tendencije da se prostor grubo osvaja zarad profita i da njegov oblik odaje haotičnu sliku u kojoj čovek postaje prosta činjenica a ne humano biće i gde se ostvaruje lični interes na štetu opšteg i zajedničkog, finska gejming kompanija Paf angažovala je arhitekte iz biroa  Murman Arkitekter da projektuju novo sedište kompanije usmereno ka uštedi energije i uspostavljanju zdrave radne sredine koja stimulativno utiče na produktivnost  i u kome se zaposleni neće osećati kao zatočenici sopstvene profesije. U tome su im pomogli dizajner enterijera Betin Ingves i ekspert za pasivne kuće Hansom Eekom. Visok stepen otvorenosti prostora sposobnog da se u skladu sa promenama i sam transformiše, transparentnost i zdravo okruženje samo su neke od karakteristika poslovnog prostora koji prati potrebe korisnika i omogućava sažimanje širokog dijapazona aktivnosti koje se u njemu odvijaju.

Promenljivost
Vođeni teorijom o slobodnom tekućem prostoru, koja arhitekturi dopušta neobične poteze nadajući se neobičnosti i originalnosti, a koja ima za cilj varijaciju, promenljivost i nadahnuće, Murman Arkitekter su dizajnirali objekat čija je arhitektonska vrednost spojena sa vrednošću konkretne situacije i potrebe. Shema organizacije definisana je kroz varijaciju složene i otvorene strukture u kojoj se sadržaji razvijaju simultano po vertikali i horizontali. Stepenište je element povezivanja a ne tradicionalno mesto promene, a nizanje sadržaja karakteriše susticanje i sučeljavanje, pa čak i preplitanje susednih aktivnosti. Galerije pružaju izobilje vizura ostvarujući efekat potpunog prožimanja prostora. Umesto aranžmana fizički teških pregrada usvojen je koncept fluidnosti  i sugestivna struktura umesto determinisane. Prostor nije samo označen i simboličan, već je aktivno uključen i doživljen, oslobođen stega tradicionalnog poimanja radnog mesta.

Odnos unutrašnje i spoljašnje strukture
Koncept spoljašnje strukture definisan je u kombinaciji zatvorenih, poluotvorenih i otvorenih prostora i determinisan kodom okruženja. Princip proporcije i ritam otvora dosledni su nizu čvrstih stavova koji naglašavaju kvalitete unutrašnjeg prostora kroz osvetljenost, orijentaciju ka okruženju, težište, detalje podeonih površina. U kombinaciji jasno postavljenog koncepta razvoja objekta i njegove volumetrije koja svoj način života iskazuje na fasadi  kroz igru punih i prošupljenih površina, ostvarena je sinteza usklađenosti prostora, materijala, boje i svetlosti. Zakrivljena površina koja svoju životnu vitalnost prenosi na celokupnu strukturu, ima dvostruku ulogu – optimalno postavljanje solarnih panela, eksponiranih promenjivim položajem sunca u toku dana, i podržavanje koncepta širenja i slobode unutrašnjeg prostora.

VISOK STEPEN OTVORENOSTI PROSTORA SPOSOBNOG DA SE U SKLADU SA PROMENAMA I SAM TRANSFORMIŠE, TRANSPARENTNOST I ZDRAVO OKRUŽENJE SAMO SU NEKE OD KARAKTERISTIKA POSLOVNOG PROSTORA KOJI PRATI POTREBE KORISNIKA I OMOGUĆAVA SAŽIMANJE ŠIROKOG DIJAPAZONA AKTIVNOSTI KOJE SE U NJEMU ODVIJAJU.

Detalj kao simbol prostora

U građi svake umetničke predstave, a naročito arhitekture, neizostavan je detalj. Detalj kao ključ tumačenja potencijala arhitekture dovodi pojedinačne elemente u vezu i objedinjuje ih kako bi bili bolje razumljivi i pročitani od strane posmatrača, dok analizirani samostalno predstavljaju jedinstvenu osobenost. Jasno je da u ovom slučaju govorimo o centralno postavljenoj prostoriji za sastanke koja poput kakve lebdeće lopte dominira  enterijerom i stvara ritmičku dinamiku sa istančanim osećajem za meru i proporciju. Ona ima ulogu komunikatora između korisnika i prostora i još jednom iskazuje očiglednu nameru autora da stvori inspirativno i energično okruženje koje obezbeđuje elastičan tok aktivnosti i pospešuje efikasnost rada.// ek VESNA RAVIĆ – Više u EKO KUĆI No25

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Povezanost sa prirodom : Casa em Troia
Zeleni luksuz u srcu Long Ajlenda : Georgica Cove
Svetlost kao platno : The Paintworks