Alumil Exl1

U HLADU ORAHA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

HELENA ALFIREVIĆ ARBUTINA, DIA, DRAŽEN ARBUTINA, DIA, SIRRAH PROJEKT DOO, MISLAV SALITREŽIĆ, DIA

OBJEKAT:

PORODIČNA KUĆA

LOKACIJA:

OSIJEK, HRVATSKA

POVRŠINA:

400 m2

FOTOGRAFIJE:

ROBERT LEŠ

INTERESANTNA PORODIČNA KUĆA, SAGRAĐENA U CENTRALNOM DELU OSIJEKA U IZRAZITO SAVREMENOM VOKABULARU, PREDSTAVLJA OBJEKAT KOJI OSTVARUJE TESNE VEZE SA SVOJIM SPOLJAŠNJIM OKRUŽENJEM, A U SVOM FUNKACIONALNO-ORGANIZACIONOM USTROJSTVU NAJVERNIJE SLUŽI ČOVEKU.DVA STARA DRVETA ORAHA U DVORIŠTU NE SAMO DA SU DETERMINISALA FORMU NOVOSAGRAĐENOG OBJEKTA, KOJI JE VEŠTO UKLOPLJEN IZMEĐU NJIH, I TO TAKO DA NA NAJBOLJI MOGUĆI NAČIN ISKORISTI BLAGODETI NJIHOVOG HLADA, VEĆ JE TIM GESTOM OČUVANA SPECIFIČNOST I PRIRODNOST TERENA, KAO I PORODIČNOG NASLEĐA I TRADICIJE

Po svojim morfološkim odlikama kuća prati konstituciju terena, prirodno se nadovezujući na njega. Otud ravni krovovi, površine i mase koje su longitudinalno usmerene, poštovanje euklidovske geometrije. Ovo poslednje je unekoliko narušeno uvođenjem asimetrične forme u centralnom krilu kuće, koja probija ravan krova i postaje odraz organske forme. Ovakvim autorskim postupkom potcrtava se komunikacija i usmerenost kuće na prirodu, kako u kontekstu njene otvorenosti i upućenosti na spoljašnji prostor, tako i u metaforičnosti u izrazu i inspiraciji tokom procesa projektovanja. U stilskom smislu, izvestan duh monumentalnosti koji provejava eksterijerom objekta, u vezi je sa lokacijom – centralnim gradskim lokalitetom. Taj naglašeni urbani karakter sa jedne strane, i pomenuta intencija za stvaranjem čvrste veze sa prirodom, oličavaju dualnost kao sveprisutni princip svake pojave u prirodi, životu, kosmosu.

Glavni ulaz u kuću naglašen je rasporedom masa na objektu, a u konceptu hortikulturnog uređenja predstavljao je dominantnu okosnicu. Snažna ulazna vrata simbolizuju granicu između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora. Razuđena arhitektonska kompozicija, zasnovana na tri krila objekta koja su u tesnoj fizičkoj vezi, ali istovremeno i potpuno individualizovana u materijalizaciji i funkciji, vidljiva je koliko spolja toliko i unutra. Ovakav potez još jednom nas upućuje na dualnost kao lajt-motiv projekta. Funkcionalne celine su grupisane i izdvojene, i kao takve one u celini pripadaju životu porodice koji se odvija unutar kuće, ali ga istovremeno i uređuju, olakšavaju, konotiraju. Dodatni povod za ovakvo arhitektonsko rešenje vezan je za zahtev vlasnika da se sačuvaju dva stara oraha u dvorištu, čiji hlad bi osigurao ugodan boravak na južnoj strani placa, gde su smeštene upravo odaje za spavanje i odmor.

Nastojanje da se tokom projektovanja i izgradnje objekta očuvaju dva stara drveta oraha vezano je i za svest o očuvanju porodičnog nasleđa i tradicije. U tom smislu, oni ne samo da su determinisali formu novosagrađenog objekta, koji je vešto uklopljen između njih, i to tako da na najbolji mogući način iskoristi blagodeti njihovog hlada, već je tim gestom očuvana specifičnost i prirodnost terena, a čovek se pokazao u ulozi pametnog i racionalnog korisnika umesto gospodara prirode.//
ek Mare Janakova Grujić – Više u EKO KUĆI No11

Centralnim zaobljenim volumenom potcrtava se komunikacija i usmerenost kuće na prirodu

Komadi nameštaja su malobrojni, a enterijer u celini vajan je krupnim potezom

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/arhisola/public_html/eko/novo/wp-content/plugins/js_composer/include/templates/shortcodes/vc_gallery.php on line 113

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: