Alumil Exl1

SISTEMI GREJANJA I HLAĐENJA OBJEKTA GEOMETRALNIM TOPLOTINIM PUMPAMA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:


TOKOM ZIME, KADA ZAGREVAMO OBJEKAT, POTREBNU TOPLOTU ĆEMO ODUZETI OD ZEMLJIŠTA ILI PODZEMNE VODE, A TOKOM LETA, U REŽIMU HLAĐENJA, PROCES JE OBRNUT I TADA VIŠAK TOPLOTE PREDAJEMO ZEMLJIŠTU ILI PODZEMNOJ VODI.

Kompletne potrebe za grejnom i rashladnom energijom jednog objekta moguće je zadovoljiti korišćenjem geotermalne energije. Kada kažemo geotermalna energija najčešće se pomisli na podzemne vode visokih temperatura (preko 50 ºc), kakve se koriste u termalnim banjama. lokacije na kojima su nam na raspolaganju geotermalni resursi viših temperatura relativno su retke. Međutim, treba znati da na svakoj lokaciji imamo na raspolaganju dovoljne količine geotermalne energije za zadovoljavanje energetskih potreba za zagrevanje i rashlađivanje objekta.Konkretno, na našim prostorima na svim lokacijama temperatura zemljišta je preko 10 ºc već na dubini većoj od 10m. Na lokacijama gde ima podzemnih voda, one su temperature 11 do 18ºc.


Da bismo iskoristili raspoloživu geotermalnu energiju resursa nižih temperatura potrebna nam je geotermalna toplotna pumpa. to je uređaj čija je uloga da obavi razmenu toplote sa zemljištem. tokom zime, kada zagrevamo objekat, potrebnu toplotu ćemo oduzeti od zemljišta ili podzemne vode, a tokom leta u režimu hlađenja, proces je obrnut i tada višak toplote predajemo zemljištu ili podzemnoj vodi. Generalno, postoje dva načina za razmenu toplote sa zemljištem. prvi je indirektan – korišćenjem podzemne vode (ukoliko na lokaciji postoji mogućnost bušenja bunara dovoljne izdašnosti, najčešće se radi o bunarima od 100m dubine.//ek  –   Više u EKO KUĆI No05


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: