Exl1

SEDMI MEĐUNARODNI CEDEF FORUM

LOKACIJA:

Sedmi međunarodni CEDEF energetski forum održan je 1. decembra 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Centralnoevropskog foruma za razvoj CEDEF i u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijatom za energetiku grada Beograda i Agencijom za zaštitu životne sredine republike Srbije. Tema foruma je bila ’Energetski efikasni i pametni gradovi’. Mnogobrojni posetioci imali su priliku da od stručnjaka saznaju šta je potrebno preduzeti kako bi gradovi u Srbiji postali energetski efikasniji i ’pametniji’ i da li zaista svaki grad ima iste izglede da uz adekvatna rešenja postane ’pametan’, bez obzira na raspoložive resurse. Uz ICT tehnologiju, primenu tehnoloških inovacija, efikasnije i razumnije korišćenju resursa, uštedu energije i smanjenje negativnih uticaja na okolinu ostvaruju se preduslovi da jedan grad postane ’pametan’. Krajnji cilj je održivi razvoj, ograničavanje efekata klimatskih promena, kvalitetniji život uz obezbeđivanje električne energije iz obnovljivih izvora, kvalitetne pijaće vode, efikasnijeg javnog transporta, boljih usluga u državnoj upravi i zdravstvu i mnogih drugih pogodnosti, zaključeno je na forumu.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: