Search
Close this search box.
congress

RIMSKE TERME I TURSKI HAMAMI

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:


STARI RIMLJANI SU, PORED UVOĐENJA ODREĐENIH NOVINA U GRAĐEVINARSTVU, IZUMELI I AKVADUKTE I SISTEM VODOSNAB­DEVANJA, KOJI SU OMOGUĆILI IZGRADNJU JAVNIH I PRIVATNIH KUPATILA ILI TERMI, ŠTO JE ZNATNO DOPRINELO PO­DIZANJU KVALITETA ŽIVLJENJA. TOKOM SREDNJEG VEKA, KUPATILA SU SE GRADILA SAMO U OTOMANSKOJ IMPERIJI, GDE SU ZADRŽANI OSNOVNI PRIN­CIPI RIMSKE GRADNJE.

Da bi se shvatio značaj rimskog kupatila za bioklimatsku arhitekturu, treba se upoznati sa rasporedom i namenom prostorija u njemu. Veoma je važna orijentacija prostorija, a rimski arhitekta Vitruvije dao je preporuke za njihovo projektovanje. Centralni element grejnog sistema kupatila, koji je ponekadslužio i za kuvanje ili pripremu tople vode, činio je hipokaust (hypocaust), koji predstavlja preteč današnjegpodnog grejanja. Rimljani su se u potrošnjienergije za zagrevanje svojih kupatilaponašali veomaracionalno. Vodili su računa o rasporedu i orijentaciji unutrašnjih prostorija, koristili su staklo da bi pojačali dobitke od sunčevog zračenja i smanjili toplotne gubitke, i gde god su mogli, koristili su geotermalne izvore za zagrevanje vode.


U zavisnosti od temperature vode, prostorije u rimskim kupatilima imaju sledeće nazive: – Apoditerijum (apoditerium) – svlačionica, nezagrejana prostorija na ulazu u kupatilo. Obično je pravougaonog ili kvadratnog oblika. Ponekad se u njemu nalaze i bazeni sa hladnom vodom, pa može da preuzme ulogu frigidarijuma.– Frigidarijum (frigidarium) – prostorija za hladno kupanje. Obično ima dva bazena i pokrivena je krstastim svodom. U pojedinim sredinama sa umerenom klimom nije bio pokriven. – Tepidarijum (tepidarium) – prostorija za toplo kupanje. Služi za prilagođavanje tela vrućem kupanju. Manjih je dimenzija, i uvek ima hipokaust bez prefurnijuma (ložišta). –Kaldarijum (caldarium) – prostorija za vruće kupanje.


STARI RIMLJANI SU, PORED UVOĐENJA ODREĐENIH NOVINA U GRAĐEVINARSTVU, IZUMELI I AKVADUKTE I SISTEM VODOSNABDEVANJA, KOJI SU OMOGUĆILI IZGRADNJU JAVNIH I PRIVATNIH KUPATILA ILI TERMI, ŠTO JE ZNATNO DOPRINELO PODIZANJU KVALITETA ŽIVLJENJA. TOKOM SREDNJEG VEKA, KUPATILA SU SE GRADILA SAMO U OTOMANSKOJ IMPERIJI, GDE SUZADRŽANI OSNOVNI PRINCIPI RIMSKE GRADNJE.


Obično je pravougaonog oblika, sa kadom za zajedničko kupanje (alveus). Najčešće se nalazi na jugu, kao što je i preporučivao Vitruvije, zbog osunčanosti i osvetljenja. Kaldarijum se greje pomoću hipokausta, a ispred ove prostorije je ložište – prefurnijum. On prima najveću količinu toplote (zajedno sa lakonikumom). Prema Vitruviju, tepidarijum i kaldarijum treba da se nalaze na istoj strani kupatila, kako se toplota ne bi rasipala, već što duže zadržavala. – Lakonikum / sudatorijum (laconicum / sudatorium) – prostorija za preznojavanje, u koju se ulazilo ili iz tepidarijuma ili iz kaldarijuma. //ek – NENAD MILORADOVIĆViše u EKO KUĆI No04


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Smanjenje Emisije Gasova u Evropi: Koraci ka Čistijoj Budućnosti
Energija vetra: Budućnost Sombora
Dijalog o klimatskim promenama