Alumil Exl1

NULTA KUĆA U NOVOM SADU

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

VLADIMIR LOVRIĆ, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK EKO KUĆE

OBJEKAT:

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA

LOKACIJA:

NOVI SAD, SRBIJA

NULTA KUĆA VIŠAK ENERGIJE DOBIJENE OD SUNCA POMOĆU FOTONAPONSKIH ĆELIJA DISTRIBUIRA LETI U JAVNU ENERGETSKU MREŽU, DOK ZIMI ISTU POTRAŽUJE NATRAG.

Stambeno poslovna zgrada u centralnoj zoni Novog Sada, postavljena na ugaonu lokaciju, sa pogledom na mali park, predstavlja primer ekološkog, energetskog i integralnog pristupa projektovanju, a sa ciljem da se ostvari nivo “nulte energetske” zgrade. Na ugaonoj lokaciji centralne zone Novog Sada – koje tangiraju, s jedne strane velika prometna ulica sa višespratnim stambenim zgradama, a sa druge mala tiha ulica koja se pruža duž oboda malog parka sa jednoporodičnim kućama – arhitekta Vladimir Lovrić je projektovao ovaj stambeno poslovni objekat koji integriše složene uslove ovako različitih uličnih matrica.

Na nevelikom zemljištu s otvorenom ekspozicijom objekta na tri strane i severnom orijentacijom prema parku, autor je imao poseban zadatak i izazov, jer je pre 15 godina na susednoj parceli projektovao solarnu jednoporodičnu stambenu kuću. Samo što je tada imao potpuno suprotne uslove sa mogućnošću da južnu stranu objekta okrenutu ka unutrašnjem dvorištu iskoristi za neposredan kontakt sa prirodom preko velikih zastakljenih površina i tako ostvari direktan zahvat sunčeve energije primenom pasivnih solarnih sistema.

Ostvariti dijalog sa susednim objektom u maloj ulici sa strane parka time je bio olakšan, ali složeni uslovi lokacije i projektnog zadatka u smislu zadovoljavanja svih specifičnih funkcionalnih zahteva za stambeno poslovni objekat, kao i da se ostvari cilj visoko energetski efikasnog objekta, stavio je pred arhitektu Lovrića zadatak da u fazi projektovanja integriše arhitektonsko urbanističke i ekološko energetske parametre.

To je kompenzovano širokim pristupom ekološkog i energetskog projektovanja sa visokim stepenom termičke izolacije svih elemenata spoljnog omotača sa U< 0,15 W/m2K, a intenzivni krovni vrt iznad prvog sprata nižeg dela objekta dodatno poboljšava ove karakteristike. Izuzetna toplotna svojstva zastakljenih površina sa niskoemisionim nanosom u trostrukim termo paketima punjenim plemenitim gasom i sa velikim površinama sa fiksnim zastakljenjem omogućavaju minimalan prolaz toplote koji iznosi i do Ug<0,4 W/m2K.

To je kompenzovano širokim pristupom ekološkog i energetskog projektovanja sa visokim stepenom termičke izolacije svih elemenata spoljnog omotača sa U< 0,15 W/m2K, a intenzivni krovni vrt iznad prvog sprata nižeg dela objekta dodatno poboljšava ove karakteristike. Izuzetna toplotna svojstva zastakljenih površina sa niskoemisionim nanosom u trostrukim termo paketima punjenim plemenitim gasom i sa velikim površinama sa fiksnim zastakljenjem omogućavaju minimalan prolaz toplote koji iznosi i do Ug<0,4 W/m2K.//Više u EKO KUĆI No02

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: