Alumil Exl1

Najčešće zloupotrebljavane droge u Srbiji

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Srbije saopštila je da su prošle godine najčešće korišćene droge u Srbiji bile marihuna, heroin i kokain!

Prema zvaničnim podacima nove psihoaktivne supstance još ne predstavljaju veliku opasnost, navodi se u saopštenju te kancelarije.Uprkos velikim naporima da se zloupotreba droga stavi pod kontrolu, a nezakonita trgovina iskoreni problem zloupotrebe je i dalje prisutan što je rizik za javno zdravlje i funkcionisanje društva, saopštila je Kancelarija uoči 26. juna – Međunarodnog dana borbe protiv zloupotreba i nezakonite trgovine drogama.

Kako se navodi u ovoj oblasti često se pojavljuju nedovoljne ili netačne informacije različitih vrsta, a ljudi, donosioci odluka, a ponekad čak i pružaoci usluga čine da se poremećaji usled zloupotrebe droga ne posmatraju kao posledica različitih faktora, već isključivo kao moralni neuspeh ili krivično delo.

“Ono što se često ne razume je to da je problem zloupotrebe droga rezultat složenih interakcija faktora koji i nisu pod kontrolom pojedinca, kao što su faktori genetike, mentalnog zdravlja i okoline”, navodi se u saopštenju.

Kancelarija navodi i da problemi usled zloupotrebe droga ne bi trebalo da budu posmatrani kao stečeni ili podložni isključivo kažnjavanju.

Ova vladina kancelarija navodi da u saradnji s NVO “ReGeneracija” trenutno sprovodi istraživanje pod nazivom “#DAZNAMŠTARADIM”, koje ima za cilj povećanje efikasnosti Sistema za rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance

Rezultati ovog istraživanja pokazaće i koliku opasnost u Srbiji predstavljaju nove psihoaktivne supstance.

Prema “Svetskom izveštaju o drogama 2020” koji izdaje UN Kancelarija za drogu i kriminal (UNODC), 35,6 miliona ljudi širom sveta ima problem s drogama!

Globalno kanabis je najčešće korišćena supstanca!

Procenjuje se da je kanabis koristilo 192 miliona ljudi u 2018. godini.

Iste godine, prema Izveštaju, 58 miliona ljudi koristilo je opioide, oko 19 miliona ljudi koristilo je kokain, dok je 27 miliona koristilo amfetamine!

Izvor: MONDO

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: