Alumil Exl1

MINI HIDROELKTRANE

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:


VODA I VODENI TOKOVI NESUMNJIVO SU ZNAČAJAN RESURS UKUPNOG ENERGETSKOG POTENCIJALA. NAŽALOST, NJIHOVA JE TEHNIČKA ISKORISTLJIVOST KOD NAS, PA I U SVETU NEOPRAVDANO MALA. NE SAMO IZ OVIH RAZLOGA, POSTAVLJA SE KAO PRIORITETAN ZADATAK PROMENA SVESTI U DONO­ŠENJU STRATEŠKIH ODLUKA I NIZ AKTIVNOSTI KOJE BI BILE U FUNKCIJI POTSTICANJA IZGRADNJE HIDRO­ENERGETSKIH RESURSA U KOJIMA MALE HIDROELEKTRANE TREBA DA IMAJU ZNAČAJNIJE MESTO.

Hidroenergetski objekat sigurno menja izgled okoline i na izvestan ga način degradira, ali istovremeno može da proizvede kao kompenzaciju nove vrednosti koje premašuju visinu štete načinjene degradacijom okoline, kao što su turizam, ugostiteljstvo, stočarstvo, uzgoj ribe, vodosnabdevanje, zaštita od poplava, zaštita tla od erozije itd.

DELOVI MALE HIDROELEKTRANE:

Brane ili pregrade imaju višestruku namenu, tj. služe za skretanje vode sa njenog prirodnog toka prema zahvatu hidroelektrane, za podizanje nivoa vode radi postizanja boljeg pada i za ostvarivanje akumulacije.  Zahvat prima vodu zaustavljenu pregradom i upućuje je prema hidroelektrani. Postoje dva tipa zahvata -zahvat na površini i zahvat ispod površine.


Dovod spaja zahvat sa vodnom komorom. Može biti izgrađen kao kanal ili tunel. Tunel može biti izgrađen pod pritiskom ili kao gravitacioni. Cevovod pod pritiskom služi za vođenje vode iz vodne komore do turbine. Najćešće se izrađuje od čelika, a za manje padove i od betona. Gravitacioni dovod ima slobodno vodno lice. Profil je uglavnom trapeznog oblika. Izvodi se u kanalima (vadama) i rovovima čija se konstrukcija izvodi tako da se postignu najmanji hidraulički gubici.  Vodna komora se nalazi na kraju dovoda. Dimenzioniranje vodne komore ima velik uticaj na pravilno funkcionisanje hidroelektrane.U mašinskoj kućici se nalaze generatori zajedno sa turbinama. Hidrogeneratori se pretežno postavljaju vertikalno zbog ekonomičnijeg izvođenja hidrauličkog dela elektrane.

Vodozahvat u Americi

Hidrogeneratori s horizontalnom osovinom sreću se u postrojenjima manje snage ili u slučaju kad dve Pelton ili Francis turbine pokreću jedan generator. Na ulazu u cevovod pod pritiskom se nalazi zatvarač koji ima sigurnosnu ulogu. On automatski
sprečava dalji dotok vode u cevovod ako pukne cev. Postavljanje zatvarača na dnu cevovoda pod pritiskom zavisi od broja turbina koje su spojene na jedan cevovod. Elektrana kao derivaciono-protočno postrojenje zahvata potrebnu količinu vode iz vodotoka pomoću vodozahvata i cevovodom koji se proteže duž reke dovodi je do turbine.


Elektrana je preko trafo stanice povezana na javnu električnu mrežu kojoj isporučuje proizvedenu struju. Voda koja je prošla kroz turbine ispušta se ponovo u istu reku.  Rad elektrane je automatizovan putem senzora i upravljačkih mehanizama kojima se određuje optimalni režim rada. Radni vek elektrane je predviđen na 50 godina, ali se oprema može obnoviti, tako da postoje primeri rada pojedinih elektrana i do sto godina. //ekSAVA KRANTIĆ – Više u EKO KUĆI No04


Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: