Search
Close this search box.
congress

Kuća dimnjaka

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

DEKLEVA GREGORIČ ARCHITECTS

OBJEKAT:

PORODIČNA KUĆA/CHIMNEY HOUSE

LOKACIJA:

LOGATEC, SLOVENIJA

POVRŠINA:

205 m2

FOTOGRAFIJE:

FLAVIO CODDOU

CENTRALNI MOTIV PRIMENJEN U DEFINISANJU VOLUMENA OVE KUĆE JE ARHETIPSKI ARHITEKTONSKI PROIZVOD – DIMNJAK. NJEGOVA PRIMENA JE UTICALA NA JEDNOSTAVNOST KONCEPTA I PERCEPCIJU OBJEKTA. USLOVLJAVAJUĆI NJEGOVU JEDINSTVENOST, ISTORIJSKI GLEDANO, DIMNJAK JE JEDAN OD PRVIH TEHNOLOŠKIH ELEMENATA KOJI SU SE POJAVILI U ARHITEKTURI.

Tim arhitekata Dekleva Gregorič projektovao je porodični objekat pod nazivom KUĆA DIMNJAK na rubu slovenačkog gradića Logatec. Dizajn kuće se prvenstveno temelji na pravilima lokalne arhitekture i poštuje morfologiju tradicionalnog izgrađenog konteksta. On se poziva na preovlađujući tip dvovodnog krova, uz poštovanje volumetrijskih i materijalnih parametara.

DIMNJAK KAO ELEMENT TIPOLOŠKE TRANSFORMACIJE

Kuća dimnjaka se ističe svojim prepoznatljivim dizajnom. Osnova kuće se proteže na dva nivoa i kvadratnog je oblika, sa pravougaonim vratima i nekoliko prozora različitih veličina. Kuća je pokrivena kosim krovom sa velikim dimnjakom koji se uzdiže iz njegovog središta. Dimnjak kao centralni motiv ne diktira samo linije dizajna kuće, već i njen odnos prema okolini. Sa istočne strane, zgrada je okrenuta prema maloj crkvi, dok njena zadnja strana gleda na nove i stare kuće i drvene štale sa dvovodnim krovovima, koje svedoče o bliskoj prošlosti ove oblasti kao poljoprivrednog okruga.

Kuća već na prvi pogled deluje moderno i otkriva mnoštvo inovativnih i intrigantnih elemenata. Uklapanju objekta u tradicionalno seosko stanovanje, pored karakterističnog kosog krova i dimnjaka, takođe doprinosi i primena specifične materijalizacije, kao što su tamne fasadne obloge od hrastovih dasaka.

POPREČNI PRESEK KUĆE KOPIRA I PROŠIRUJE SREDIŠNJI DIMNJAK, POSTAJUĆI, KAKO SAMI ARHITEKTI KAŽU, NEKA VRSTA NOVOG ARHETIPA. VEROVATNO INSPIRISANOG ZVONIKOM CRKVE IZ ŠESNAESTOG VEKA. VOLUMEN KUĆE JE TRANSFORMISAN OBRISOM DIMNJAKA.

Kuća dimnjaka obeležava tipološku strukturu objekta u eksterijeru i enterijeru. Kuhinja sa višenamenskom peći na drva igra vitalnu ulogu u privatnom i društvenom životu para koji živi na selu. Središno pozicionirani dimnjak peći određuje koncept kuće. Sa obe strane dimnjaka, u srcu kuhinje, jedno stepenište vodi u spavaću sobu, dok se drugo spušta u podrum, u drugu prostoriju dnevne sobe sa prozorima prema severoistoku. –ek AMELA GREKSA u EKO KUĆI No39 

Centralni deo trpezarije  koja je organizovana oko multifunkcionalne peći na drva.

Konverzacija Kuće dimnjaka i crkve iz 16. veka.

Autor teksta: Phd Amela Greksa Msc pejzaž.arh.
Urednik rubrike za pejsažnu arhitekturu, vrtove i urbani dizajn u Magazinu za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA i na portalu www.ekokucamagazin.com
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda