Search
Close this search box.
congress

SOLARNA AKTIVNA KUĆA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

AUTORI:

GEORG W.REINBERG

OBJEKAT:

PORODIČNA KUĆA

LOKACIJA:

KRAIG, KORUŠKA, AUSTRIJA

POVRŠINA:

150 m2

SOLARNA AKTIVNA KUĆA POVEZUJE RAZNE MOGUĆNOSTI I NAČINE KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE I UKLAPA IH U ARHITEKTONSKI KONCEPT U SKLADU SA NJIHOVOM FUNKCIJOM I POLOŽAJEM.

Koncept ovog novog tipa zgrada fokusira se, pre svega – kao kod “pasivnih kuća” – na veoma dobru termoizolaciju (optimizovan toplotni omotač). Pored toga, koncept “solarne aktivne kuće” omogućava, pomoću odgovarajuće forme objekta, idealne dobitke sunčeve energije. Sve površine orijentisane prema jugu mogu se upotrebiti za prijem sunčeve energije: za pasivne solarne dobitke (vertikalni i krovni prozori), za toplotne dobitke preko toplotnih solarnih kolektora integrisanih u krovnu ravan, kao i za stvaranje električne energije pomoću fotonaponskih ćelija. Svaka od ovih solarnih strategija je uklopljena u arhitektonski koncept u skladu sa svojom funkcijom i položajem: veliki prozori na južnoj fasadi pretvaraju celu kuću u kolektor, a dnevna svetlost omogućava najviši kvalitet života; toplotni kolektori su integrisani u kuću, dok fotonaponski elementi “lete” iznad prozora okrenutih prema jugu, čime se dobija najbolja ventilacija, a istovremeno predstavljaju i zasenčenje u toku leta. Time ostvaruju višestruku funkciju.

Provetravanje kuće obavlja se putem kontrolisane ventilacije (sa rekuperacijom toplote) ili alternativno, preko prozora koji se automatski otvaraju. U prototipu zgrade prilikom testiranja obe opcije su bile efi kasne. Ventiliranje putem prozora je kompjuterski kontrolisano: prozori se otvaraju kada postoji potreba za kiseonikom ili ako poraste vlažnost vazduha u kući.

Energetski koncept
Dobra termoizolacija i staklo visokog kvaliteta, zajedno sa sistemom za rekuperaciju toplote i kontrolisanom ventilacijom minimiziraju toplotne gubitke. Smanjeni zahtevi za grejanjem su ekvivalentni zahtevima pasiv ne kuće. Zastakljenje na južnoj fasadi predstavlja prednost za pasivno korišćenje sunčeve energije. Preostale potrebe za dogrevanjem zadovoljavaju toplotni solarni kolektori integrisani u krovni pokrivač (24,5 m2), sa solarnim akumulatorom (u tehničkoj prostoriji u prizemlju) i solarnim grejanjem pomoću toplotne pumpe.

Grejni sistem je panelni i raspoređen je u delovima zidova i podova, a regulacija toplote je moguća za svaku prostoriju pojedinačno. Da bi se sprečilo pregrevanje, prozori na južnoj fasadi su zaštićeni nepokretnim brisolejima, koji su istovremeno i fotonaponski paneli (37 m2). Prozori na istočnoj i zapadnoj fasadi imaju spoljašnje žaluzine.// – Više u EKO KUĆI No02

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda