Pretplata

EKO KUĆA je prvi srpski magazin posvećen eko arhitekturi i kulturi, a tematski i dizajnerski koncipiran tako, da obuhvati široku i izuzetno interesanstnu oblast eko arhitekture i odgovarajućih segmenata kulture i života, i zadovolji visoke profesionalne, stručne i edukativne kriterijume koji su prihvatljivi i razumljivi širokom rasponu čitatelja i njihovim interesovanjima.

Namera nam je da se kroz praktične primere, savete i razmenu mišljenja, uspostavi komunikacija između čitatelja, arhitekata, investitora, proizvodjača i graditelja i time započne posao ’’ozelenjavanja’’ zgrada, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i naših života.

GODIŠNJA PRETPLATA NA MAGAZIN (4 BROJA + POŠTARINA)
SRBIJA                                                                                           2.000,00 din
EVROPA I BLISKI ISTOK                                                                 70,00 eur
EVROPA I BLISKI ISTOK                                           avionom   85,00 eur
AMERIKA I OSTALI DELOVI SVETA                      avionom 100,00 eur

POJEDINAČNA CENA ZA NOVI BROJ

PRIMERAK                                                                                    450,00 din

POJEDINAČNA CENA ZA PRETHODNE BROJEVE
JEDAN PRIMERAK                                                                       300,00 din
DVA I VIŠE PRIMERKA                                                                270,00 din
MAGAZIN EKO KUĆA No1                                                       1.000,00 din

PUNO IME I PREZIME *

ADRESA - ULICA I BROJ *

POŠTANSKI BROJ I GRAD *

DRŽAVA*

E-MAIL

KONTAKT TELEFON

NAZIV PREDUZEĆA

PIB ZA PREDUZEĆA

GODIŠNJA PRETPLATA - NAVESTI OD KOG BROJA

PRETHODNI BROJEVI

NAPOMENA

No34  jan-mar 2020

No33  okt-dec 2019

No32  jul-sep 2019

No31  apr-jun 2019

No30  jan-mar 2019

No29  okt-dec 2018

No28  jul-sep 2018

No27  apr-jun 2018

No26  jan-mar 2018

No25  okt-dec 2017

No24  jul-sep 2017

No23  apr-jun 2017

No22  jan-mar 2017

No21  okt-dec 2016

No20  jul-sep 2016

No19  apr-jun 2016

No18  jan-mar 2016

No17  okt-dec 2015

No16  jul-sep 2015

No15  apr-jun 2015

No14  jan-mar 2015

No13  okt-dec 2014

No12  jul-sep 2014

No11  apr-jun 2014

No10  jan-mar 2014

No9  okt-dec 2013

No8  jul-sep 2013

No7  apr-jun 2013

No6  jan-mar 2013

No5  okt-dec 2012

No4  jul-sep 2012

No3  apr-jun 2012

No2  jan-mar 2012

No1