Search
Close this search box.
congress
NAJPOSEĆENIJE

Pretplata

EKO KUĆA je prvi srpski magazin posvećen eko arhitekturi i kulturi, a tematski i dizajnerski koncipiran tako, da obuhvati široku i izuzetno interesantnu oblast eko arhitekture i odgovarajućih segmenata kulture i života, i zadovolji visoke profesionalne, stručne i edukativne kriterijume koji su prihvatljivi i razumljivi širokom rasponu čitatelja i njihovim interesovanjima.

Namera nam je da se kroz praktične primere, savete i razmenu mišljenja, uspostavi komunikacija između čitatelja, arhitekata, investitora, proizvođača i graditelja i time započne posao ’’ozelenjavanja’’ zgrada, užeg i šireg prostora u svakom smislu, ali isto tako i naših života.

GODIŠNJA PRETPLATA NA MAGAZIN (4 BROJA + POŠTARINA)
SRBIJA                                                                                                 20,00 eur
EVROPA I BLISKI ISTOK                                                                    70,00 eur
EVROPA I BLISKI ISTOK                                                avionom   110,00 eur
AMERIKA I OSTALI DELOVI SVETA                              avionom 125,00 eur

POJEDINAČNA CENA ZA NOVI BROJ

PRIMERAK                                                                                    700,00 din

POJEDINAČNA CENA ZA PRETHODNE BROJEVE
JEDAN PRIMERAK                                                                       600,00 din
DVA I VIŠE PRIMERKA                                                                500,00 din
MAGAZIN EKO KUĆA No1                                                       RASPRODAT!