Search
Close this search box.
congress
NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine povodom Svetskog dana šuma, koji se svakog 21. marta obeležava širom sveta, podsećaju sve građane na značaj pošumljavanja, kako bi svi zajednički doprineli povećanju pošumljenosti Srbije i obnavljanju šumskih ekosistema koji su od neprocenjivog značaja za sveukupni život i zdravlje na Planeti.

Svedoci smo klimatskih promena i posledica degradacije životne sredine i narušavanja ravnoteže u prirodi, koja se neumitno surovo odražava i na život čoveka, narušavajući kvalitet uslova života i zdravlja ljudi.

Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na zemlji i dragoceni prirodni resurs od izuzetnog značaja za čoveka, ali i za ukupni biodiverzitet. Njihovo preterano korišćenje dovelo je do konstantnog smanjivanja površina pod šumom i do degradacije životne sredine. Obnavljanje šumskih ekosistema i povećavanje teritorije pod šumom jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje zdrave životne sredine i opstanak života kakav poznajemo.

Šume su stabilizator klime sa velikim uticajem na stabilnost svih ekosistema, u najvećoj meri utiču na prečišćavanje vazduha od prašine, drugih čestica i gasova koji dospevaju u atmosferu, utiču na vodni resurs, kvalitet zemljišta, a zahvaljujući svojoj zaštitnoj funkciji sprečavaju eroziju, klizišta i zabarivanje zemljišta. Šuma je stanište brojnim vrstama biljaka i životinja, čiji opstanak i razvoj u značajnoj meri upravo zavisi od očuvanja šume.

Ministarstvo zaštite životne sredine, sagledavajući značaj šuma za unapređenje životne sredine i zaštitu prirode, predano podržava realizaciju projekata pošumljavanja u Srbiji, i pokreće pošumljavanja u regionalnim i međunarodnim okvirima, ukazujući da je ono najjednostavnija, najjeftinija i najefikasnija mera za poboljšanje stanja životne sredine, ublažavanje posledica klimatskih promena i protiv smanjenja biološke raznovrsnosti.

Ministarstvo je do sada uložilo preko sto pedeset miliona dinara u pošumljavanje, i zajedno sa lokalnim samoupravama pošumilo preko 280 hektara teritorije širom Srbije. I za ovu godinu Ministarstvo je budžetom opredelilo 41.000.000,00 dinara u ove svrhe, za realizaciju 11 projekata u deset jedinica lokalne samouprave koji se odnose na pošumljavanje zemljišta čija površina iznosi oko 50 hektara.

Svetski dan šuma značajan je međunarodni ekološki datum koji su ustanovile Ujedinjene nacije 2012. godine, kako bi osnažili globalnu svest o značaju šuma, njihovog očuvanja i održivog korišćenja. Ovogodišnje obeležavanje posvećeno je biodiverzitetu šuma, koji je previše dragocen da bismo ga izgubili, ukazujući na značaj šuma za očuvanje broja vrsta.
Aktuelna situacija nastala usled pandemije koronavirusa COVID 19 upravo nas podseća koliko je značajno očuvati zdrave ekološke sisteme i zdravu životnu sredinu. Današnji svet više nego ikada pokazuje da je Planeta jedan dom za sve, i da je do čoveka da ga svojim ponašanjem i akcijom sačuva.

Upravo zbog toga, Ministarstvo, zajedno sa EHIT fondacijom pokreće veliku akciju pošumljavanja u Srbiji i regionu, sa željom da se borba protiv klimatskih promena efikasno povede, upravo, pošumljavanjem Planete jer ukoliko svi zajedno u narednih deset godina pošumimo milijardu hektara slobodnih površina na Planeti, ima nade. Ukoliko se to ne učini, bez sumnje ugrožavamo budućnost naše Planete, biodiverziteta, naše civilizacije i naše dece.


Na to nemamo pravo.

Izvor: ekolist.org / Foto: pixabay

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
DEZEEN AWARDS 2024 – dve nedelje do isteka prijava
Svetski brend u proizvodnji sudopera – ALVEUS
NU kolekcija slavina osvaja sedmu međunarodnu nagradu za dizajn u manje od godinu dana