ZAGAĐENJE UBIJA I ŽIVOTINJE Zavod za zaštitu prirode: Nestaju vlažna područja, smanjuje se biodiverzitet, a za to smo MI KRIVI

Milionu životinjskih i biljnih vrsta preti nestanak, a u poslednjih 300 godina nestalo je čak 87 odsto vlažnih područja na svetu. Ključni uzrok je – zagađenje.

„U potok u Valjevu izručena tona pokvarenog mesa“, poslednji je u nizu naslova koji ukazuju na ekološki neprihvatljivo ponašanje ljudi. I kao da nam je samo to falilo pored vazduha koji možemo da vidimo golim okom, blata koje teče iz vojvođanskih česama, malih hidroelektrana koje „jedu“ reke, i otpadnih voda koje se iz fabrika ulivaju u reke.

Sada se pokrenulo i pitanje gubitka vlažnih područja, odnosno staništa u kojima je voda u velikoj meri prisutna, a to su vlažne livade, plavne zone, tresetišta, kao i jezera, reke, močvare, bare, potoci, izvori, vrela, ribnjaci… Upravo je 31. januara bio Svetski dan vlažnih područja, kada Zavod za zaštitu prirode Srbije ističe da čak 40 odsto živog sveta živi upravo u ovakvim staništima.

– Milionima životinjskih i biljnih vrsta preti nestanak, pre svega, gmizavcima, vodozemcima, pticama močvaricama i sisarima – upozoravaju iz Zavoda, i upućuju na to da su glavna tri uzroka uništenja vlažnih područja upravo oni za koje je kriv čovek: zagađenje, isušivanje i prenamena zemljišta – kažu iz Zavoda.

Vlažna staništa su pre svega prečišćivači svih unetih zagađenja i kao takva su veoma važna, kažu stručnjaci iz Zavoda, te dodaju da su močvare, bare i mrtvaje jedni od najstarijih ekosistema i svakako najvažniji, jer je upravo u njima nastao život.

– Osnovni uzrok nestanka vlažnih, ali i svih ostalih staništa, je svaka izmena u prirodnim staništima. Za vlažna stanista pre svega je odvodnjavanje – melioracija, dalje unos stranih vrsta i prostorno širenje čovekovih naselja i površina, a na na uštrb vodenih staništa: pretvaranje u obradive površine, jer su ta staništa bogata nutrijentima – kažu stručnjaci iz Zavoda za zaštitu životne.

U slučajevima težeg hemijskog zagađenja efekti su momentalni i dolazi do akutnog trovanja svega, ali suštinski, uništavanje vlažnih poručja mahom funkcioniše tako što se zagađenjem oduzima kiseonik iz staništa, te prvo stradaju osetljivi organizmi, poput rečnih rakova, rečnih školjki, sitnijih riba, a opstaju najotporniji, poput šaranskih riba i komaraca.

Kako da sprečimo ovu ekološku katastrofu?

– Mere zaštite pre svega bi trebalo da budu usmerene ka prečišćavanju otpadnih voda preko kojih dolazi sve zagađenje. Fabrike treba graditi dalje od vlažnih ekosistema i izbegavati upotrebu svih hemijskih preparata blizu slobodne vode ili mesta gde je nivo podzemnih voda visok. Takođe, jedna od mera je sprečavanje melioracionih radova, odnosno odvodnjavanja, jer nestankom vlažnih područja efekti zagađenja su eksponencijalno veći – zaključuju iz Zavoda.

Edukacija i podizanje svesti građana o značaju ovakvih područja, takođe je veoma važna.