TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU

Nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji neprekidno se održava od 2005. godine. Nosilac ovogodišnjeg takmičenja je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Radio Televizijom Srbije, Organizacionim timom sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.Timovi se mogu prijavljivati u okviru dve kategorije: realizovane inovacije i inovativne ideje srednjoškolskih/studentskih timova.
Pravo učešća imaju timovi sastavljeni od najmanje tri člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica.
Kategorija realizovane inovacije predviđena je za takmičarske timove koji ispunjavaju bar jedan od navedenih kriterijuma: imaju gotov prototip spreman za tržište, ostvarili su bar jednu prodaju svog priozvoda/ usluge/ procesa/ tehnologije i sl., imaju izgrađeno postrojenje za proizvodnju, imaju ili su imali odobren inovacioni projekat kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i imaju nameru da sa svojom inovacijom izađu na tržište u skorijoj budućnosti.
Rok za prijavu inovacije je 20. april 2018. godine, a sve bliže informacije u vezi sa pravilima i načinom prijavljavanja, mogu se pronaći na sajtu www.inovacija.org.