KANJONI ISPOD ANTARKTIKA

Naučnici su otkrili velike zaleđene kanjone ispod antarktičkog leda, od kojih je svaki dugačak po nekoliko stotina kilometara. Kanjoni se protežu između visokih planina prekrivenih snegom, a otkriveni su pomoću radara koji će u budućnosti moći da prati kretanje antarktičkog leda. Kanjonima otiče led iz centra kontinenta, pa ako se klimatske promene na Antarktiku nastave, možemo očekivati da led putem kanjona prođe do mora. Naučnik Fausto Feračoli  je izjavio: ’Novi podaci dobijeni aerogeofizičkim istraživanjima omogućiće nova istraživanja geoloških procesa koji su stvorili planine i doline pre nego što je nastao arktički led.’