JEDINSTVENO OTKRIĆE -FOSIL STAR 20 MILIONA GODINA PRONAĐEN U GRČKOJ

1
Autori:
Amela Greksa, mast.inž.pejz.arh.
Autor Priloga:
Milena Stojanovic

Grčki naučnici veruju da su otkrili retku vrstu fosila drveta čije su grane i korenje ostali poptuno netaknuti čak i posle 20 miliona godina. Naime, fosil je pronađen tokom popravke puta u okamenjenoj šumi na ostrvu Lezbos, u Grčkoj.

Lezbos je ostrvo-geopark stavljen pod zaštitu UNESCA kao redak prirodni spomenik, značajne ekološke, geološke i paleontološke vrednosti. Celokupno područje nalazi se pod okamenjenom šumom, veličine oko 15.000 hektara, nastanjeno retkim vrstama ptica i oskudnom vegetacijom. Veruje se da je drvo ostalo netaknuto, jer ga je prekrio vulkanski pepeo, kada je pre 20 miliona godina, Lezbos doživeo velike vulkanske erupcije, koje su u potpunosti izmenile izgled ostrva. Posledice ovih vulkanskih aktivnosti vidljive su i danas, u vidu okamenjenih ostataka stabala i vulkanskih kupa. Veliki broj okamenjenih stabala i njihovi potpuno razvijeni korenovi sistemi, dokaz su da su stabla okamenjena u svom prvobitnom položaju i da nisu premeštena sa mesto na kojem se danas nalaze. To je, može se reći, autohtona okamenjena šuma, koja je pre vulkanske erupcije bila suptropska šuma. Neki ostaci okamenjenih stabala čuvaju se kao eksponati u muzeju u okviru okamenjene šume.

Jedinstvenost pronađenog fosila ogleda se u tome što su i koren i grane potpuno očuvani, čak i posle toliko vremena. „To je prvo drvo na tom području koje je pronađeno u tako dobrom stanju, zajedno sa granama i korenjem ”, istakao je profesor Nikos Zouros iz Prirodnjačkog muzeja okamenjene šume Lezbosa. On je takođe istakao da je to posebno otkriće – koje nikada pre svet nije video. „Tokom iskopavanja na lokaciji koje je započelo 1995. godine otkrivene se različite zajednice šuma koje su postojale na Lezbosu pre 17 i 20 miliona godina“, rekao je Zouros. On i njegov tim planiraju da obnove „ekosistem koji je postojao u tom periodu“.

Fosilizovano drvo dugačko je oko 19 metara. U blizini je pronađen i veliki broj listova voćaka. Drveće i životinjske kosti pronađene na istom opštem području doprinose istoriji i razumevanju života koji je nekada tamo postojao. Za dalja proučavanja, naučni tim prevezao je drvo sa lokacije pomoću posebnog sistema nosača i metalne konstrukcije. Naučnici joiš uvek rade na identifikaciji vrste pronađenog fosila drveta. Nekoliko dosadašnjih identifikovanih fosilnih vrsta pripadaju stablima cimeta, lovora, topole, oraha, bukve, platana, javora, mnogih vrsta hrastova itd.

// Vest pripremila Amela Greksa, mast.inž.pejz.arh.

IZVOR: BBC