PROMOCIJA EKO KUĆE No 02

U 2011. godini energetske efikasnosti u Srbiji, pokrenut je magazin za eko arhitekturu i kulturu “Eko kuća”, koji je već prvim brojem i specijalnim izdanjem, autora mr Vladimira Lovrića dia, postigao izuzetan prijem kod profesionalnog i šireg kruga čitalaca i tako na najbolji način najavio drugi broj i njegovo redovno izlaženje čija će buduća periodika biti kvartalna – januar, april, jul, oktobar.

Drugim brojem “Eko kuća” se predstavlja punim i izvornim konceptom kao magazin za eko arhitekturu i kulturu. Promocija “Eko kuće” bila je organizovana u galeriji “Progres”.

“Eko kuća” će obuhvatati i nadalje najnovija svetska i domaća saznanja sa velikim brojem ilustracija iz oblasti – koje se odnose na upotrebu ekoloških zdravih materijala i tehnologija ekološke gradnje, solarnih sistema i tehnologija, svih odgovarajućih obnovljivih vidova energije, energetski efikasnih sistema i elemenata, uređaja i aparata – koji omogućavaju smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama, odnosno minimiziranje upotrebe konvencionalnih izvora energije. Energetska efikasnost zgrada, ovog puta je glavna tema, ali će uz tehnologiju ekološke gradnje u svakom sledećem broju biti neizbežan kontekst kada govorimo o arhitektonskom stvaralaštvu i njegovom uticaju na prirodnu sredinu.