EKO SOLART FEST

Festival eko arhitekture i kulture – “EKO SOLART FEST “, organizovan je ove godine po prvi put. Manifestacija je održana 12. jula na Ušću, na obali Save, ispred brodova Leonardo i DeVinča, u organizaciji Magazina za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, ARHISOLAR DOO, i suorganizatora NVO Ekološkog centra – VRATIMO LEPOTU REKAMA. Ovaj događaj, koji simbolično označava početak leta, prvi je u nizu. Festival će se u buduće po pravilu održavati na dan letnje dugodnevnice, kada se proleće preliva u leto.

“EKO SOLART FEST ” predstavlja jedinstvenu manifestaciju koja povezuje različite ekološke i održive aspekte sa umetnošću u njenom najširem smislu. Takav koncept festivala otvara dijalog sa širom javnošću, promoviše znanja, razvoj i primenu ekološkog, energetskog i održivog načina razmišljanja, u cilju direktnog i praktičnog uticaja na način posmatranja života i sveta.

Namera organizatora je da okupi umetnike, arhitekte, stručnjake iz raznih oblasti, kao i učesnike iz svih oblasti kulture, i da u takvoj sinergiji približi ovu problematiku širem auditorijumu. Kroz takav dijalog festival otvara nove mogućnosti promovisanja eko načina života i razmišljanja, a isto tako i predstavljanje kompanija i institucija koje u sklopu svoje delatnosti stavljaju akcenat na ekologiju i energetsku efikasnost.