FOTOGRAF: RADE KOVAČ

Fotografija:
RADE KOVAČ

Na fotografiji: Vjera Mujović

Rade Kovač je filmski i TV snimatelj i fotograf iz Beograda. Posle studija kamere na Beogradskom Fakultetu dramskih umetnosti kao direktor fotografije snima igrane i dokumentarne filmove i profesionalno se bavi umetničkom i komercijalnom fotografijom. Istražujući arheologiju medija posvećeno ispituje prvobitne tehnologije, staru tehniku i klasičnu estetiku crno bele fotografije.