NATURART DIJALOG: VUKICA MIKAČA I DEJAN S.BOGOJEVIĆ

Piše:
MAJA ŠKALJAC STANOŠEVIĆ
Autori:
VUKICA MIKAČA, DEJAN S. BOGOJEVIĆ
Vreme:
29.februar – 8. mart 2016. godine
Mesto:
Mala galerija ULUPUDS

Na temu života,  prirode, flore i faune, na postavci NATURART umetnički dijalog su vodili fotograf  Vukica Mikača i slikar Dejan S. Bogojević. Izložbe na kojima svoje radove u različitim medijima, a na istu temu, izlažu dva ili više autora, izuzetno su zanimljive za publiku i stručnu javnost I veoma inspirativne za umetnike. Bogato i bujno mediteransko rastinje, posebno palma kao njegov najlepši predstavnik, zaokupilo je Vukičinu pažnju, oštro oko i objektiv. Kadrovi ” uhvaćeni ” iz najrazličitijih uglova prikazuju koliko savršenih i nestvarno životnih  umetničkih fotografija može da stvori jedan iskusan i nadahnut umetnik. Inspiraciju za ovu postavku Dejan je pronašao u  divnim stvorenjima koja žive sa nama i pored nas – životinjama. Stanovnici savana, prašuma, dubokih okeana i velikog nebeskog prostranstva, znatiželjno nas posmatraju i kao da nas pozivaju da obratimo veću pažnju na njihovo postojanje. Vođeni  veštom slikarskom rukom i nepresušnom maštom, ovi pasteli su likovno kompatibilni  i u skladnoj su simbiozi sa Vukičinim fotografijama.//ek – MAJA ŠKALJAC STANOŠEVIĆ