Izložba Prtljag

Autori:
LUKA KLIKOVAC
Vreme:
18 APRIL-30 APRIL 2017
Mesto:
GALERIJA DOM OMLADINE BEOGRADA

Belgrade Photo Month i Dom omladine Beograda predstavili su izložbu doktorskog umetničkog projekta Prtljag/Baggage autora Luke Klikovca u Galeriji Doma omladine Beograda. U svom radu pod mentorstvom profesora emeritusa UU Branimira Karanovića, doktorant FPU Luka Klikovac zaokružio je svoj višegodišnji umetničko-istraživački rad, trilogiju otpočetu izložbama Memento i Ogledalo, koji predstavlja svojevrsno promatranje i kritiku ironije, apsurdnosti, bizarnosti savremenog društva, našeg shvatanja sveta, vremena i stvarnosti, koja se prepliće sa analizom i preispitivanjem same fotografije i naše percepcije. Luka Klikovac se bavi konceptualnom fotografijom i istraživanjima u tehničkom i kreativnom polju fotografije, ali podjednaku pažnju posvećuje i studijskoj fotografiji. Izlagao je svoje radove na sedam samostalnih i na mnogobrojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a mnogi radovi su mu objavljeni u mesečnim i dnevnim novinama, kao i inostranim časopisima o fotografiji.