Izložba kolaža PELCER

Vreme:
16-26. decembar 2017.
Mesto:
Galerija Transformart
Organizatori:
Nikola Marković

Izložbu čine kolaži nastali 2016. i 2017. godine, od materjala koje je autor sakupljao tokom deset godina kao inspiraciju za svoje pojedinačne radove iz prethodnog perioda. Svaki deo, čak i sasvim minijaturan, isečen je sa neverovatnom preciznošću, i postavljen u odnosu na drugi. Kreiranjem novih odnosa između izdvojenih fragmenata koji referišu na postojeće radove, nastaju nova značenja i uspostavljaju se nove mape interpretacije umetnikovog dela.

Postupak kojim autor gradi telo slike – kolaža sličan je organskom: kroz prepoznavanje solidnih veza zasnovanih na dinamici odnosa strukturalnih vizualnih pojmova – kontrasta, površina, oblika koje identifikuje u fragmentima. Oni se integrišu u nova perceptivna iskustva – sliku mnoštva koje čini celovitu jedinicu tj. delo jedinku. Na ovaj način umetnik reinterpretira sopstvene stavove rušeći autoritet ustanovljenog formalnog i ideološkog identiteta dela. Izolacijom i fragmentiranjem od tela slike-roditelja, delo razmatra pre kao rasadnik živih i beskonačno mogućih konstrukata nego kao čvrstu i tendenciozno postavljenu estetsku i formalnu poziciju.//ek KSENIJA MARINKOVIĆ