LUBARDA - FRAGMENTI ŠESTE DECENIJA

Vreme:
11. MAJ-10. JUN 2017
Mesto:
GALERIJA CANVAS

Povodom 110 godina od rođenja jednog od najznačajnijih slikara na ovim prostorima, Petra Lubarde, galerija Canvas u saradnji sa Vladimirom Vasićem priredila je izložbu Lubarda – Fragmenti šeste decenije. Izložba obuhvata 17 radova različitih formata i tehnika, nastalih u periodu od 1949. do 1958. godine. Uz bisere manjih formata, izložbu krase tri kapitalna dela – Skadarsko jezero, Bitka na Vučjem dolu i Souvenir du taureau, a kao poseban raritet izdvaja se Kosovski boj izveden u tehnici ulja i boje za freske na malteru. Slikarski put Petra Lubarde započinje tamo gde je rođen – u crnogroskom kršu i brdima koja su mu se trajno urezala u stvaralačku memoriju. Izloženi radovi su iz privatnih kolekcija, a neki od njih do sada nisu bili prikazani javnosti.