FOTOGRAF BORO RUDIĆ

Fotografija:
BORO RUDIĆ

Boro Rudić je rođen 1954. godine u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, gdje je studirao na Elektrotehničkom fakultetu. Bavi se fotografijom od 1970. do danas.

Boro Rudić je jedan od promotera i aktivnih organizatora najvećih međunarodnih fotografskih izložbi u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji “Photomedia”, a trenutno je potpredsednik fotografske asocijacije Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

Boro Rudić učestvovao je na više od 200 grupnih izložbi i samostalnih izložbi u Nemačkoj, Jugoslaviji i Turskoj i osvojio više od 50 nagrada, uključujući nagrade “Photographica Academinca” u Češkoj, “Zlatno oko” i “Život” u Jugoslaviji ” Photomedia “u Skoplju.

Njegov rad uključuje crno-bele fotografije i obojene slajdove.