ART KUFER

Piše:
MAJA ŠKALJAC STANOŠEVIĆ
Autori:
MILICA STOJŠIN
Lokacija:
MALA GALERIJA ULUPUDS
Godina realizacije:
4 - 22. JUL 2015

Izložbu ” Art kufer ” čine  radovi malog formata koji su nastajali  tokom  prvih deset godina profesionalnog umetničkog rada mlade umetnice, od diplomiranja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2004. godine do danas.  Postavka se sastoji iz četiri ciklusa radova. Prvi ciklus pod nazivom ” Drvo Sveta ” čine slike i  objekti , a radovi su  inspirisani simbolikom drveta. Čudesno, magično drvo čest je motiv drevnih i savremenih bajki, verovanja, religija, kultova, umetnosti. Drvo je slika sveta , metafora središta i ose sveta, života, smrti i vaskrsenja, uspona i silaska, razvoja psihičkog života i uzdizanja svesti. Slike iz ciklusa ” Mačke Sive ”  nastale su  kao komentar – ilustracija francuskog idioma: noću su sve mačke sive. Kroz cikluse crteža  ” Zapetljancije i Problemi ” i ” Ko smeta? ” umetnica se igra linijom i senkom i različitim  prepletima stvara neobične forme.
Okrugla cifra od deset godina umetničkog stvaralaštva i aktivnog izlaganja pruža umetniku jedan uvid u tok
njegovog rada, poetike, umetničkog izraza i rukopisa, kao i  priča koje želi da ispriča. U jednom art kuferu može se štošta naći, mnogo priča, ali uvek su tu i neke posebne, one koje su odabrale umetnika i on njih.

A da li umetnost može da se spakuje u jedan kufer? Kufer može da putuje blizu i daleko. Da li se umetnost / umetnik menja ako putuje, blizu ili daleko?

Izložba je početak jedne putujuće galerije.

I UMETNOST je putovanje.