Zeleno iznad zelenog

OBJEKAT PREDSTAVLJA MESTO SUSRETA ČOVEKA I PRIRODE, U ISTO VREME PRUŽA I IZOLOVANOST I KONTAKT NA NIVOU POGLEDA KROZ SLOJEVE BETONSKIH ŽARDINJERA,ZELENILA I KONTINUIRANOG STAKLENOG PROČELJA.
Mnogi azijski gradovi koje odlikuje duga istorija i bogata kultura, gube svoje regionalne karakteristike i postaju sve više uniformisani  pod uticajem urbanog širenja i komercijalizacije svake vrste. Nekontrolisano povećavanje broja stanovnika u njima neminovno pogoršava kvalitet života uopšte, a smanjuje i prisustvo  zelenila i zelenih površina, čineći da polako nestaje svest o prirodnoj ravnoteži.

Ni najveći grad Vijetnama Ho Ši Min ne predstavlja izuzetak od ovog pravila. Pred nezaustavljivim prirastom stanovništva i bezbrojnim stihijski izgrađenim soliterima, stanovnici osećaju veliku nostalgiju za stambenim objektima karakteristične tradicionalne arhitekture i vidno ističu potrebu za poboljšanjem uslova života. Oni izražavaju svoj odnos prema tropskom podneblju i karakterističnoj vegetaciji naglašeno ograničavajući izbor sadnog materijala za primenu na javnim površinama na tropske biljke, drveće i cveće. Čak i u ovom uveliko modernizovanom gradu, ljudi svesno ili nesvesno pokazuju želju za prisustvom neobuzdane tropske šume.

Kuća nazvana Zeleno iznad zelenog predstavlja prototip privatne kuće u gradskom jezgru sa izuzetno uskim frontom prema uličnoj strani. Za arhitekte je to bio  izazov da kroz kvalitetno funkcionalno rešenje integrišu zelenilo kroz sve etaže objekta. Objekat je oblikovan tako da blokovi žardinjera na različitim razmacima na fasadnoj  ravni čine izuzetnu arhitekturu. Naglašeni horizontalni otvori ispunjeni su različitim biljnim vrstama  karakterističnim  za ovo podneblje, što je doprinelo ne samo vizuelnom komforu unutrašnjeg prostora i njegovom  toplotnom balansu, nego je i u širem smislu povećalo biodiverzitet bliže okoline.

DA BISTE UNELI MALO VETRA U KUĆU, DOVOLJNO JE SAMO DA OTVORITE PROZOR I TADA VAZDUH UĐE KROZ VERTIKALNU BAŠTU. KLIMA JE KOD NAS SASVIM DRUGAČIJA, I MI SMO TAJ MOMENAT UVAŽILI U ARHITEKTONSKOM OBLIKOVANJU – OBJAŠNJAVA JEDAN OD AUTORA OVOG OBJEKTA, ARHITEKTA VOTRONG NGHIA.

Objekat predstavlja mesto susreta čoveka i prirode, u isto vreme pruža i izolovanost i kontakt na nivou pogleda kroz slojeve betonskih žardinjera, zelenila i kontinuiranog staklenog pročelja. Sprečava se upad direktnog sunčevog zračenja u unutrašnjost objekta, a istovremeno se omogućava prodor prirodne svetlosti kroz velike zastakljene fasade. Tokom dana dobija se različit intenzitet svetla. Ujutru i popodne sunčeva svetlost prodire kroz listove biljaka na obe strane, kreirajući prelep efekat senke na granitnim zidovima koji su sastavljeni od uredno naslaganih listela kamena.

U Ho Ši Minu, gradu punom različitosti, ovaj primer ekološkog pristupa projektovanju pokazuje da uvažavanje elemenata klime i vegetacije može biti uspešno i efektno primenjeno na glavni koncept kuće. Ovo je samo jedna mala kuća, izabrana iz konteksta okruženja, i nadamo se da će ona uticati na mikro urbanizam kao reper za gradnju u okruženju, kao i da će učiniti da sam grad u budućnosti postane originalan i pun tropskog zelenila.//ek KATARINA TOMIĆ – Više u EKO KUĆI No10

HARMONIČNIM KOMBINOVANJEM JEDNOSTAVNIH ELEMENATA I PRIRODE POSTIGNUTA JE SVEDENOST U IZRAZU I KREIRANA JE ZANIMLJIVO STRUKTUIRANA FASADA, KOJA JE JEDNA OD GLAVNIH ODREDNICA OVOG PROJEKTA.

Objekti od bambusa

TEŽNJA KA EKOLOŠKOJ I ODRŽIVOJ GRADNJI SVE VIŠE TEŽI PRIMENI BAMBUSA U BUDUĆNOSTI. KRATAK VEK SAZREVANJA BILJKE, JEDNOSTAVNA RECIKLAŽA, MALA TEŽINA I DRUGE OSOBINE ČINE OVAJ MATERIJAL IDEALNIM ZA ZDRAVIJU I ZELENU GRADNJU.
Kao značajan elemenat održanja životne sredine, zbog kratkog perioda obnavljanja i mogućnosti brzog rasta i minimalnog otpada prilikom upotrebe, bambus je izuzetno ekološki prihvatljiv građevinski materijal. Bambus je posebno poznat po svojim fizičkim karakteristikama. Izuzetno je trajan, snažan, elastičan i jeftin građevinski materijal koji se prilikom elementarnih nepogoda, kao što su zemljotresi koji često pogađaju područje na kome on najviše raste, ponaša čak  bolje i od betona, a njegova čvrstoća se poredi sa čvrstoćom čelika. Gradnja bambusom omogućava smanjenje količine upotrebljenog tradicionalnog građevinskog materijala, a jednostavno se reciklira nakon završetka gradnje.

Značajni primeri gradnje bambusovim stablima su dva interesantna projekta restorana na vodi u Vijetnamu. Glavni izazov u projektovanju i izgradnji ovih objekata, arhitektonski tim studija Vo Trong Nghia pronašao je u činjenici da je ovo zemlja koja je veoma ugrožena poplavama i drugim prirodnim nepogodama.
KRILA OD BAMBUSA – ‘’Bamboo wing’’
Inspirisan prirodom, ‘’Krilo od bambusa’’ je ugostiteljski objekat koji ima oblik raširenih ptičjih krila koja lebde iznad prirodnog pejzaža Vinh Phuc, pokrajina crvene reke Delta, u severnom Vijetnamu. Cilj projekta bila je studija bambusa i istraživanje njegovog potencijala kao građevinskog materijala. Realizacija ovog izuzetnog prostora na vodi ne karakteriše samo velike mogućnosti primene bambusa kao završnog materijala u enterijeru i eksterijeru, već pre svega i kao glavnog strukturalnog materijala samog objekta. Struktura je kompletno izvedena od bambusa, bez upotrebe čelika ili bilo kog drugog materijala.

”WnW BAR”
WnW bar se nalazi na veštačkom jezeru. Strukturalni lučni sistem od bambusa visok je 10 metara i dugačak 15 metara. Glavni okvir napravljen je od 48 montažnih jedinica, a svaka od njih napravljena je od nekoliko povezanih elemenata bambusa. Objekat koristi energiju vetra i hladnu vodu sa jezera za stvaranje prirodne ventilacije vazduha, a otvor prečnika 1,5 metar, koji se nalazi na vrhu krova, služi za odvođenje toplog vazduha.//ek IVANA NIKOLIĆ – Više u EKO KUĆI No09

Objekti od bambusa

TEŽNJA KA EKOLOŠKOJ I ODRŽIVOJ GRADNJI SVE VIŠE TEŽI PRIMENI BAMBUSA U BUDUĆNOSTI. KRATAK VEK SAZREVANJA BILJKE, JEDNOSTAVNA RECIKLAŽA, MALA TEŽINA I DRUGE OSOBINE ČINE OVAJ MATERIJAL IDEALNIM ZA ZDRAVIJU I ZELENU GRADNJU.
Kao značajan elemenat održanja životne sredine, zbog kratkog perioda obnavljanja i mogućnosti brzog rasta i minimalnog otpada prilikom upotrebe, bambus je izuzetno ekološki prihvatljiv građevinski materijal. Ali naravno, kao i bilo koji proizvod, i on ima svoje mane. Bambus je posebno poznat po svojim fizičkim karakteristikama. Izuzetno je trajan, snažan, elastičan i jeftin građevinski materijal koji se prilikom elementarnih nepogoda, kao što su zemljotresi koji često pogađaju područje na kome on najviše raste, ponaša čak bolje i od betona, a njegova čvrstoća se poredi sa čvrstoćom čelika. Gradnja bambusom omogućava smanjenje količine upotrebljenog tradicionalnog građevinskog materijala, a jednostavno se reciklira nakon završetka gradnje.

KORIŠĆENJE BAMBUSA U GRAĐEVINARSTVU
Snaga bambusa, njegova fleksibilnost i dostupnost učinili su ga dominatnim građevinskim i konstruktivnim materijalom u velikom delu sveta. Ovaj materijal obilato raste u većini zemalja Azijskog kontinenta zbog tople i vlažne klime. Bambus najviše napreduje tokom vlažnih meseci i tada ga ne treba eksploatisati jer je njegova kora u tom periodu rasta mekana i može se lako oštetiti u transpotu. Najbolji period za seču bambusa jesu poslednje nedelje suvog dela godine, kada je i stabljika suva i otporna na habanje. Najveći problem za bambus predstavlja izloženost insektima u periodima sa povećanom vlažnošću, što negativno utiče na njegovu čvrstoću. Zato je za bambusovo drvo važna zaštita od napada insekata, a da se pritom zadrže ekološke karakteristike ovog građevinskog materijala.

Značajni primeri gradnje bambusovim stablima su dva interesantna projekta restorana na vodi u Vijetnamu. Glavni izazov u projektovanju i izgradnji ovih objekata, arhitektonski tim studija Vo Trong Nghia pronašao je u činjenici da je ovo zemlja koja je veoma ugrožena poplavama i drugim prirodnim nepogodama.//ek IVANA NIKOLIĆ – Više u EKO KUĆI No09