Search
Close this search box.
congress

Print your city!

NAČIN ŽIVOTA U SAVREMENIM GRADOVIMA I SVE INTENZIVNIJE BACANJE NEPOTREBNIH STVARI EKSPONENCIJALNO SU POVEĆALI KOLIČINU PLASTIČNOG OTPADA. PLASTIČNI OTPAD SE, MEĐUTIM, MOŽE KORISTITI ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA ZA JAVNE PROSTORE, ČIME SE PODSTIČE ANGAŽOVANJE GRAĐANA I ISTOVREMENO SMANJUJE EMISIJA CO2.
Print Your City! je inicijativa roterdamskog dizajn studija The New Raw, čiji stručnjaci istražuju koncept primene 3D štampanja na plastičnom otpadu kao način za ponovno dizajniranje urbanih prostora. Reč je o pozivu na akciju koji treba da podstakne građane da recikliraju plastični otpad u domaćinstvu kako bi se on kasnije putem 3D štampe iskoristio kao sirovina za proizvodnju nameštaja za javne prostore. Ciljevi projekta su više angažovanih građana i manja emisija CO2, a prvi rezultat je XXX klupa, namenjena postavljanju na javnim gradskim površinama u Amsterdamu.
Način života u savremenim gradovima i sve intenzivnije bacanje nepotrebnih stvari eksponencijalno su povećali količinu plastičnog otpada. Samo u Amsterdamu, stanovnici generišu u proseku 23 kg plastičnog otpada po osobi godišnje. To je dovoljno otpada za 3D štampanje jedne klupe na dva stanovnika godišnje.

XXX klupa je teška 50 kg, dužina joj je 150 cm a širina 80 cm, napravljena je od reciklirane plastike i 100% se može ponovo reciklirati. Proizvedena je u saradnji sa Aectual-om, koji je bio zadužen za 3D štampanje, a zahvaljujući stalnom prilivu plastičnog otpada projekat se prilagođava razvijajućim potrebama grada.
Na XXX klupi mogu sedeti dve do četiri osobe. Dvostrana je i dizajnirana je tako da podstiče zajedništvo, jer korisnici zajedno moraju da pronađu ravnotežu ili da koriste svoju energiju da se ljuljaju. Oblik i funkcija se lako prilagođavaju, a ljudi na njoj mogu ostaviti poruke ili logotipe. Na taj način građani se pozivaju ne samo da doprinesu sakupljanju materijala, već i da učestvuju u procesu dizajna, čime se razvija osećaj pripadanja zajednici.//