Obične stvari

Instalacija “OBIČNE STVARI” predstavlja deo procesa stvaranja virtuelne prodavnice predmeta (skulptura) od tikve pod nazivom “TIKVARNICA”. Sam proces je započet pokušajima da se egzistencionalni krug vajara zatvori i oslobodi zavisnosti od tuđih interesa uzgajanjem sopstvenih materijala u vidu drevne, iznova otkrivene biljke – tikve.
Portret modernog čoveka uobličen je predmetima koji ga svakodnevno okružuju, privlače i definišu. Materija otrgnuta iz prirodnog konteksta, u imaginarnom svetu običnih stvari, vraća se svom izvoru i pruža posmatraču mogučnost da na trenutak sagleda sebe i civilizaciju iz neobičnog ugla i oseti svu složenost i lepotu sušenog ploda tikve koji u sebi objedinjuje graditeljsku virtuoznost prirode, kupolu i ključ svih formi. Lagana sfera vekovima korišćena kao muzički instrument, posuda, plovak i deo odeće, govori nemuštim jezikom materije, one iste koja nas mami kad dodirujemo monitor telefona.
Tikva – Lat. Lagenaria – Eng. Gourd –  Calabash – Natega – Vrg – Lejka …
Poznata je vekovima na svim kontinentima. Genetska istraživanja arheoloških nalaza posuda od tikve doprinose pokušajima da se dokaže teorija o prelasku Američkih starosedelaca iz Azije pre više od 10.000 godina. Zanimljiv je skoriji nalaz u Lisičjem hramu u Peruu, gde su pronađeni kontejneri od tikve sa tragovima hrane starim više hiljada godina.
Kod nas se koristila za izvlačenje rakije i vina iz bureta (natega) , kao čutura (tikva), kao kutlača za zahvatanje vode(vrg),  duvački muzički instrument( lejka)… (J. Babić, januar  2013.) // ek DR DIJANA MILAŠINOVIĆ MARIĆ- Više u EKO KUĆI No07

Međunarodni simpozijum Skulpture u terakoti

Internacionalni simpozijum skulpure u terakoti, Terra, osnovan je 1982. godine i od tada se održava svake godine od 1. do 31. jula u Kikindi, u zgradi nekadašnje fabrike crepa – vrednom objektu nasleđa industrijske arhitekture izgrađenom 1895. godine. Simpozijum Terra je jedini vajarski simpozijum u svetu na kome se u kontinuitetu realizuju skulpture od terakote, sa posebnim naglaskom na velikim formatima. U toku protekle trideset jedne godine, na simpozijumu je učestvovalo preko 400 vajara iz zemlje i sveta, i oformljena je impozantna kolekcija od preko hiljadu dela, koja predstavlja najveću zbirku savremenih velikih skulptura od terakote u svetu.

S obzirom na bogato trideset jednogodišnje iskustvo nastalo kao rezultat učešća velikog broja značajnih vajara iz celog sveta, Terra je već godinama nastavna baza za studente vajarstva iz Novog Sada, Beograda i Cetinja, a za ovakvim vidom saradnje izrazili su želju i studenti sa akademija iz Sijene, Soluna i Temišvara. U vezi sa tim, namera je da se tokom 2013. i 2014. godine realizuju projekti Akademije i Muzeja Terra, gde bi studenti radili i boravili pored najveće svetske zbirke velikih terakota, a predavanja bi držali učesnici simpozijuma TERRA iz zemlje i inostranstva. Takođe, planira se formiranje Studija Terra i početak priprema za proizvodnju – Produkcija TERRA. Namera je se da kroz niz kurseva osposobi veliki broj zainteresovanih kooperanata za proces proizvodnje, i da svi zainteresovani, uz minimalna ulaganja, pokrenu u svojim objektima porodični posao.
Atelje Terra je smešten u monumentalnoj centralnoj zgradi nekadašnje crepane, u čijem prizemlju se nalazi bivša „kružna“ tunelska peć, i koja je određena da postane galerija. Najznačajniji objekat u okviru budućeg centra Terra svakako je manjež . Ovaj objekat, koji treba da postane Muzej Terra, nalazi se u planskim dokumentima Kikinde iz 1871. godine. Kikindski manjež ima impozantne gabarite. Površina mu je 1800m2, a raspon 30m, i po svojoj veličini je bio drugi u Austrougarskoj monarhiji. Jedini veći nalazio se u Beču. Po svom značaju manjež u Kikindi zaslužuje tretman zaštite kao objekat tehničke kulture, o čemu svedoči i zvanično mišljenje – preporuka Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Subotice.